Täna tutvustatakse Tallinnas eraõiguslike juriidiliste isikute ning riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste kollektiivsete töösuhete uuringut. Praxis ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE esitlevad riigi ja kohalike omavalitsuste asutuste kollektiivsete töösuhete uuringut ning Rakendusuuringute Keskuse CentAR koostöös Turu-Uuringute AS-iga eraõiguslike juriidiliste isikute kollektiivsete töösuhete uuringut.

Praxise ja RAKE uuringu eesmärk on kaardistada kollektiivsete töösuhete hetkeolukord ja praktikad riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes. Selleks analüüsiti nii kollektiivsete töösuhete hetkeolukorda, praktikaid kui ka osapoolte arvamusi ja tähelepanekuid kollektiivsete töösuhete ning valdkonna regulatsiooni toimimise kohta riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes.

Intervjuudes riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustega on räägitud järgmistel teemadel: töötajate kaasamine (informeerimine ja konsulteerimine), töötajate esindamine (sh ametiühingud ja töötajate usaldusisikud) ning kollektiivläbirääkimised ja kollektiivlepingud. Lisaks on ametiühingute liitude ja keskliitudega räägitud ka kollektiivsete töötülide, nende lahendamise ja streigi teemadel.

Uuringu tellija on Sotsiaalministeerium ning uuringu läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond.