Eesti e-lahendus www.kodupilt.ee, mis näitab omavalitsuste ja maakondade rahalist seisu ja teenuseid, kandideerib üleilmsel konkursil.
Veel kuni 16. oktoobrini saab konkursil hääletada kümne e-lahenduse vahel ning anda ainsale Eesti mõttekoja poolt loodud lahendusele oma hääl.
“Konkursil osalejate hulgas on veebirakendused TÅ¡iilist Keeniani, mitmed veebid käsitlevad kas riigi või omavalitsuse eelarvet, maksuraha kasutamist või selle väärkasutamist,” selgitab Praxisest Hille Hinsberg, kes on kodupilt.ee üks eestvedajaid.
Kodupilt.ee näitab Eesti omavalitsuste majanduslikku olukorda ja pakub infot pakutavate teenuste kohta. Võrrelda saab ka omavalitsusi omavahel. Infot saab valida järgmistest valdkondadest: haridus, tervis/hoolekanne, kogukonnateenused ja vaba aja veetmine, vee-, jäätme- ja soojamajandus ning omavalitsuse tulud ja kulud.
Veebilehe külastaja saab veebi kaudu infot, mida on kohalikele valimistele vastu minnes oluline teada. Näiteks, kui palju saab omavalitsus maksutulu ja kui suured on investeeringud ühe elaniku kohta. Mis maksab vesi ja kanalisatsioon või hooldekodukoht koduvallas ja naabervallas. Kui palju lasteaiakohti on linna lasteaedades ja kui suur on kohamaks.
Veebilehe tegid  Praxis ja Geomedia,  interaktiivse veebilahenduse autor on Tanel Kärp. Veebilehel kuvatav info on pärit erinevatest avalikest andmekogudest, mida haldavad Rahandusministeerium, Statistikaamet, Konkurentsiamet, Pensioniregister, Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS, Vabariigi valimiskomisjon, Vee-ettevõtete Liit, Spordiregister, Põllumajandusministeerium, Eesti Külaliikumine Kodukant. Projekti rahastab Open Society Foundations.