Pea kõiki sel aastal gümnaasiumiõpilasi hõlmanud uuringust selgub, et noored on ülikoolides õpetavatest loodus- ja täppisteaduste valikust üllatavalt vähe teadlikud. Reaalteadusi soovivad samas õppima minna pigem vene taustaga ning meessoost noored. Ent oli ka suuremaid üllatusi.

“Matemaatika oli väga populaarne aine noorte hulgas. Kui üritasin seda kuidagi enda jaoks põhjendada, siis mulle tundub, et tegelikult on olemas päris suur grupp selliseid noori, keda matemaatika tegelikult huvitab,” selgitas poliitikauuringute keskuse Praxis hariduspoliitika analüütik Mihkel Nestor saates Terevisioon.

Tema sõnul on alates tulevast aastast kehtima hakkav ‘kitsa- ja laia matemaatika’ õppekava valimine noorte suhtes veidi ülekohtune. On asjatu loota, et noor suudab vastava teadliku valiku teha juba põhikooli lõpus, kui nad ei tea isegi abituriendina kindlalt, mida õppida.

Tema sõnul ei ole loodus- ja täppistteaduste õppimisele otsest vastuseisu, vaid pigem on tegu vähese teadlikusega – noored ei oska gruppi kuuluvaid aineid nimetada. Teine lugu on laiemat kõlapinda leidnud geenitehnoloogia, ehitusinseneeria ning IT’ga.

Vene ja eesti taustaga noori eristab soov välismaale õppima minna.

Allikas: VIDEO: Uuring: Matemaatika on Eesti noorte seas populaarne, Forte