2015. aastal avaldas Praxis integratsioonimonitooringu hariduse peatüki all eesti ja teiste rahvaste suhtumise ning arvamused eesti- ja venekeelsest haridusest. Üldiselt leitakse, et vene lapsed võiks juba lasteaias eesti keeleruumi sattuda ja keeleõpet alustada. Rahvuste lõikes nähakse erinevalt kõrghariduse kättesaadavust – eestlased hindavad seda paremaks. “Suud puhtaks” saate eel on aga põnevaimad tulemused sellest, kuidas hinnatakse eestikeelsele õppele üleminekut. Nenditakse: kahjuks jääb ebavõrdsus ka siis, kui teineteist paremini mõistame ja keelt paremini oskame.

Vene õpilased 1Vene õpilased 2Vene õpilased 3Vene õpilased 4Vene õpilased 5

Allikas: Infograafik | Vene noored eestikeelsest õppest: pingeline, kuid vajalik, ERR