Tervishoiuameti andmetel on välismaale tööle siirduvate arstide arv aasta-aastalt vähenenud, samas lahkub Eestist üha rohkem õdesid.

Tervishoiuameti peadirektori Üllar Kaljumäe sõnul on viimase aasta-poolteise jooksul tasapisi suurenenud õdede osatähtsus, kelle lahkumine on arstidest tunduvalt sagedamini korraldatud tööjõuvahendusfirmade kaudu. «Need firmad täidavad korraga suuremaid tellimusi, mis tähendab, et õdesid vajatakse korraga ühte haiglasse või piirkonda rohkem kui arste,» ütles ta.

Kaljumäe sõnul on viimasel ajal natuke rohkem liikuma läinud ka hambaarstid. Siiski ei ole migratsioonivalmiduse mõningane tõus tema hinnangul põhjustatud majanduslangusest. Kokku on aastas valmis Eestist lahkuma 165–170 tervishoiutöötajat.

Kaljumäe viitas sotsiaalministeeriumi tellimusel 2004. aastal valminud analüüsikeskuse Praxis uuringule, mille järgi oli välismaale tööle mineku peamine põhjus palk. Oluliste teguritena nimetati veel tervishoiureformide rohkust, aga ka suuremaid väljakutseid.

Kaljumäe sõnul on järjest enam neid tervishoiutöötajaid, kes välismaalt naasevad. Tema sõnul näitas nelja aasta tagune uuring, et valdavalt plaanitakse välismaale minna ajutiselt, kuni viieks aastaks. «See aeg saabki enam-vähem esimestel minejatel täis,» lisas ta.

Seejuures tuleb Kaljumäe kinnitusel arvestada, et siiani on olnud lahkujaid kõige enam 35–45-aastaste seas, kel on enamasti ka perekond ja lapsed. Välismaale minnakse tema sõnul küll üksi, kuid et kodu ja perekond on Eestis, on nende tagasitulek väga tõenäoline.

«Nooremad minejad on selles plaanis natuke riskantsem kontingent, kuna nemad alles loovad peret ja kodu. Kui see kõik juhtub välismaal, on üks põhjus, miks tagasi tulla, jälle vähem,» nentis ta. (BNS)

Võõrsile tööle

• Tervishoiutöötajate lahkumise kõrgaeg oli 2004. aastal, mil dokumendid vormistas 439 inimest. 2005. aastal oli neid 279, 2006. aastal 195, mullu 182 ja tänavu üheksa kuuga 141.

• Kokku on viimase nelja aastaga välismaale minekuks dokumendid välja võtnud 1236 tervishoiutöötajat, sealhulgas 651 arsti ja 430 õde. 66 protsenti siirdus Soome, 11 protsenti Suurbritanniasse ja seitse protsenti Rootsi.

Allikas: Välismaale suunduvate õdede arv kasvab, PM