7. veebruaril Avatud Eesti Fondis (Estonia pst 5a) kell 11 kogunev ümarlaud teeb kokkuvõtteid Eesti osalemisest rahvusvahelises avatud valitsemise partnerluse (AVP) initsiatiivis, millega Eesti valitsus liitus 2012. aasta kevadel.

AVP-ga liitudes võtavad riigid kohustuse ellu viia konkreetseid tegevusi, mis suurendavad valitsemise läbipaistvust, parandavad kodanike poliitikas osalemise võimalusi ning väldivad korruptsiooni. Nüüd on kätte jõudnud aruandluse aeg.

Juba eelmisel aastal valmis valitsuse enesehinnangu raport, mida täiendab valitsusest sõltumatu eksperthinnang. Viimane on äsja valminud Praxise eksperdi Hille Hinsbergi eestvõttel ja avatud tagasisideks rahvusvahelises Open Government Partnership portaalis. Ümarlaual on kavas tutvuda sõltumatu raporti järelduste ja ettepanekutega ning kujundada nende suhtes arvamus.

Kuna järgmise kahe aasta tegevuskava ettevalmistamise tähtaeg on juba aprillis, siis tuleb ümarlauas arutlusele küsimus – kuidas toimida olukorras, kus valitsus ei ole seni otsustanud, kuidas korraldada järgmise AVP tegevuskava ettevalmistamist. Kui plaan puudub, ei saa ka vabaühendused kaasa rääkida ja ühiselt tegutseda ühiskonnale nii olulisel avatud valitsemise teemal. Sellist olukorda ei saa aktsepteerida.

Vabaühenduste AVP võrgustikku kuulub 19 organisatsiooni. Võrgustik tegutseb Avatud Eesti Fondi toetusel.

Allikas: Vabaühenduste ümarlaud koguneb avatud valitsemise partnerlust arutama, ERR