Kui oled huvitatud sellest, milline on sinu kodukoht võrreldes teiste omavalitsustega, siis ülevaate saamiseks on nüüd uus koht, veebileht kodupilt.ee. Praxise ja Geomedia poolt loodud keskkond annab ülevaate mitmete valdkondade olukorrast.

Portaali sisuks on omavalitsusi ja maakondi iseloomustavad ülevaatlikud statistilised andmed ja nende võrdlused. Kodupilt on mõeldud ennekõike inimestele, kes tunnevad huvi oma koduomavalitsuse – kas valla või linna – sotsiaalse ja majandusliku olukorra kohta ning huvituvad pakutavatest teenustest.

Näide – hooldekodud

Eesti ühiskond on vananev, seega otsustasime vaadata üht aina olulisemat valdkonda meie riigis, hooldekodusid ja nende tasu. Kodupilt.ee näitab meile kaardil, kus asuvad Eesti hooldekodud ning milline on nende koha maksumus kuus. Siit saame teada, et AS Villa Benita Keila vallas Niitväljal on kõige kallima kuumaksega hooldekodu, hind alates 1050 eurot kuus. Hinnaklassi teises otsas vaatavad meile vastu näiteks Valjala Päevakeskus-Hooldekodu Saaremaal ning Tabivere Sotsiaalkeskus Jõgevamaal mõlemad 288-eurose kuumaksega.

Hooldekeskustega on Eesti kenasti kaetud, üldiselt jäävad kuu eest nõutavad summad 400-500 euro kanti.

Samal ajal, kui kaardil kuvatakse punaste täpikestena hooldekodude asukohad, saab teha valiku, et kaardil kuvataks erinevate värvidena üle 65-aastaste osakaal ühes või teises piirkonnas. Nii saame teada, kui suur võib lähiajal olla hooldekodu teenuse vajadus erinevates paikades.

Viis kallima hinnaga hooldekodu (ühe kuu maksumus)

1. AS Villa Benita – alates 1050 eurot

2. AS Rannapere Sotsiaalkeskus – alates 700 eurot

3. AS Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus – alates 694 eurot

4. Kuusalu Eakate Kodu – alates 614 eurot

5. Kursana Eesti OÜ Merivälja pansion – alates 604 eurot

Viis soodsama hinnaga hooldekodu (ühe kuu maksumus)

1. Valjala Päevakeskus-Hooldekodu – alates 288 eurot

2. Tabivere Sotsiaalkeskus – alates 288 eurot

3. MTÜ Paju Pansionaadid – alates 300 eurot

4. Kärstna Hooldekodu – alates 352 eurot

5. Tammiku Kodu Hooldekodu – alates 352 eurot

Hooldekodude kaarti saad ise vaadata kodupilt.ee lehel, valides teemaks “hooldus”

Millist infot lehelt veel leiab?

„Oleme valinud näitajaid järgmistest valdkondadest: haridus, hoolekanne, kogukonnateenused, vee-, jäätme- ja soojamajandus ning omavalitsuse tulud ja kulud. Andmebaasist saate otsida vastuseid kohalikku elu iseloomustavatele küsimustele. Näiteks, milline on teenuse hind? Kui palju õpetajaid töötab lähimas koolis ja kuidas läheb õpilastel riigieksamitel? Kui palju on abivajajatele kohti kohalikus hooldushaiglas? Kui palju saab omavalitsus maksutulu ja kui suured on investeeringud?” teatavad portaali loojad.

Veebilehe koostajate eesmärk on näidata sarnasusi või erinevusi valitud valdkondade lõikes omavalitsustes ja maakondades. Samuti pakkuda võimalust näitajate võrdluseks. Andmed põhinevad eri andmeallikatel: rahandusministeerium, statistikaamet, pensioniregister, EHIS, Konkurentsiamet, Vabariigi valimiskomisjon, Vee-ettevõtete Liit, spordiregister, Põllumajandus-ministeerium ja Kodukant.

Allikas: VAATA: millised on kalleimad ja odavaimad hooldekodud Eestis, Eesti Elu