Poliitikauuringute keskuse Praxis vastvalminud poliitikaanalüüsist «Kuidas kiirendada Eesti tervishoid infoajastusse?» selgus, et E-tervise SA kavandatud uutest teenustest peavad tervishoiutöötajad kõige olulisemaks esmajärjekorras e-labori väljaarendamist.

Earühmade ning naiste ja meeste võrdluses olid hinnangud väga sarnased, küll aga erinesid mõnevõrra vastused haiglaliikide lõikes. Keskhaigla puhul peeti kõige olulisemaks e-kiirabi ning sellele järgnesid võrdse tähtsusega e-labor ja otsustustoe süsteem.

Kõige olulisemaks IT-arenduste eesmärgiks peavad vastajad info terviklikkuse parandamist ja koostöövõimaluste loomist.

Kokkuvõttes järeldas poliitikauuringute keskus Praxis aprillis läbi viidud pilootküsitluse, rahvusvahelise kogemuse ning erinevates aruteludes väljendatud seisukohtade põhjal, et tervishoiusüsteemis kasvava hulga informatsiooni paremaks ärakasutamiseks elanike parema tervise nimel on vaja käivitada tõeline osapoolte ühispingutus, mis eeldab jagatud, ent konkreetset visiooni koos prioriteetidega, piisavalt investeeringuid ning motivatsiooni ja valmisolekut muutusteks. Stardipositsioon on Praxise hinnangul jätkuvalt väga soodne ja senine liikumine on toimunud õiges suunas.

Allikas: Uutest e-tervise teenustest oodatakse enim e-laborit, PM