Laste vaesust on kõige enam vähendanud paljulapselistele peredele suunatud toetused.

Riiklikud peretoetused, vanemahüvitis ja täiendav maksuvaba tulu laste arvu järgi kokku vähendasid aastatel 2000-2007 suhtelisest vaesuspiirist allpool elavate laste osakaalu peaaegu kolmandiku võrra ligi 20 000 last ehk suurusjärgus 8-10 protsenti, selgus poliitikauuringute keskuse Praxis läbiviidud uuringust.

Toetused on enam vähendanud paljulapseliste perede vaesust, suhteliselt väiksem mõju on olnud üksikvanemaga peredele.

Kõige vähem said vaesed pered osa täiendavast maksuvabast tulust laste arvu järgi, eriti pärast selle rakendumist alates teisest lapsest. Kõige väiksema efektiivsusega on aga vanemahüvitis ja maksuvaba tulu teisest lapsest.

Hinnanguliselt oli toetuste ja maksusoodustuste kogukulu oli 2006. aastal 2,8 miljardit krooni.
Sotsiaalministeeriumi hinnangul on Eestis alla suhtelist vaesuspiiri elavaid lapsi umbes 60 000.

Allikas: Uuring: Toetustest võidavad eelkõige paljulapselised pered, EPL