Iga kuues 15-29aastane eestlane ei õpi ega tööta, mis tähendab, et kokku on selliseid inimesi umbes 40 000.

“Nende seas on nii pikaajalisi töötuid, mitteametlike juhutööde tegijaid, väikeste lastega noori emasid, ohtliku eluviisiga õigusrikkujaid kui ka liikumis- või vaimupuudega isikuid ja lihtsalt eluseiklejaid,” rääkis TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja Kairi Kasearu.

Statistika avaldati Euroopa elu- ja töötingimuste parandamise fondi hiljutises uurimuses.

Poliitikauuringute keskus Praxis koostas koostöös TÜ ja Eesti noorsootöö keskusega Noorteseire poliitikaülevaate, milles sellele probleemile keskendutakse.

“Nende noorte kõrvalejäämine haridus- ja tööturusüsteemist on tõsine ühiskondlik probleem, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed,” kinnitas Noorteseire projektijuht Katrin Pihor.

“See on selge noorte potentsiaali raiskamine, mis mõjutab nii ühiskonna majanduslikku kui sotsiaalset arengut.”

Noorteseire ülevaate koostamisel intervjueeriti 15 sellist noort Eestist.

“Noored tõid esile nii kooli- ja õpikeskkonna sobimatust ning mittetoetavat suhtumist, probleeme vanematekodus kui ka ebasobiva sõpruskonna kujunemist,” ütles Kasearu.

Tema sõnul iseloomustab selliseid noori kõrvalekaldumine põhivoolu traditsioonilisest elukaarest.

“Tulemuseks on nö süsteemiväline inimene, kelleni tavapäraste poliitikameetmetega on keeruline jõuda,” lisas Kasearu.

Allikas: Umbes 40 000 noort ei õpi ega tööta, ERR