Uurimiskeskuse Praxis uuring soovitab sulgeda üle poole ehk 35 Eesti kutsekooli 79-st.

Suur osa ellujääjatest hakkab asuma regionaalsetes tõmbekeskustes, väljaspool neid on tulevikulootust vaid edukatel spetsialiseerujatel, kirjutas Postimees.

Ühelt poolt sunnib koondumisele algav demograafiline tagasilöök. Kui praegu astub gümnaasiumidesse ja kutsekoolidesse 1988. aastal sündinud suur põlvkond, siis juba kolme aasta pärast hakkab keskkoolieas noorte arv langema.

Samal ajal tekivad majanduse globaliseerumise tõttu uued töökohad tootmises ja teeninduses vaid suurematesse linnadesse. Seetõttu suunduvad sinna ka kutseõppurid.

Väikelinnade ja valdade kutseõppeasutuste tulevik on tume. Need võivad ellu jääda üksnes siis, kui suudavad kvaliteetselt spetsialiseeruda kitsal nišierialal, mille tagamaaks on kogu Eesti või isegi välisriigid.

Haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Andres Pung lubas, et kutsehariduse 2005.-2008. aasta arengukava koostamisel võetakse aluseks just Praxise uuring ning eesmärgiks seatakse inim- ja finantsressursside koondamine.

Allikas: Üle poole kutsekoolidest võidakse sulgeda, ERR