TESTI: Kas tead, millised on Su õigused töötajana? Kas tunned ära soolise ebavõrdsuse?

14. aprill 2016

Eestis on suurim sooline palgalõhe Euroopa Liidus – piltlikult öeldes on 13. aprill päev, milleni naised aasta algusest tasuta töötavad ja millest alates hakkavad saama sama suurt palka nagu mehed.

Üks soolise palgalõhe põhjuseid on nii tööandjate kui töötajate vähene teadlikkus soolistest stereotüüpidest, soolise võrdõiguslikkuse olemusest ja eesmärkidest ning töötajate õigustest tööturul. Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütikud panid Delfi palvel kokku testi, mille abil saad testida enda teadmisi töötajate õigustest tööturul, soolisest võrdõiguslikkusest ja soolisest palgalõhest.

Allikas: TESTI: Kas tead, millised on Su õigused töötajana? Kas tunned ära soolise ebavõrdsuse?, Delfi

Kommentaarid