Pealinna eakatele mõeldud sotsiaalteenused vajavad arendamist, kuna hetkel ei tegeleta piisavalt tervise hädade ennetamise ja eakatele suunatud uute oskuste õppega, arvab mõttekoja Praxis elukestvaõppe ekspert ja projektijuht Tiina Tambaum.

“Tallinnas on kõige suurem tont, millega tuleks võitlema hakata, üksildus,” möönab Tambaum. Mõttekoja Praxis eksperdi hinnangul on pealinnas palju vanemaealisi inimesi, keda on jäetud üksi oma viimaseid eluaastaid veetma. “Inimeste üksinda jäämine ja üksildus on põhiline, mis inimesi tapab, ja suures linnas on see suurem probleem, kui väikeses maakohas,” selgitab Tambaum. Ta lisab, et vanemad inimesed pole automaatselt haiged, mistõttu peaks omavalitsuse sotsiaalsüsteem nende tervise hädade ennetusele rohkem tähelepanu pöörama. Sestap leiab Tambaum, et pealinna sotsiaalteenuseid tuleks kaasajastada.

“Praegused sotsiaalteenused on loodud selle mõttega, kuidas toetada haigeid ja kuidas leevendada kannatusi. Seda peab tegema, aga see on igapäevane töö, mitte asi millega valimisplatvormidel liputada,” märgib Tambaum. Tema arvates peaks inimestele, kes on töövõimetuse tõttu tööturult väljas, andma võimaluse ikkagi panustada. Tambaum toob näiteks vabatahtlike töökorralduse, mis tema hinnangul võiks olla loomulik kohaliku omavalitsuse ja kogukonna elu osa.

Statistikale toetudes väidab Tambaum, et puudujääke on ka eakatele suunatud uute oskuste õppes, mis tema sõnul võiksid keskenduda digi- ja mõne uue võõrkeeleoskuse arendamisele. “60-aastane inimene peaks praegu küsima, kuidas te valmistate mind ette järgmiseks 30 aastaks, sest inimesed elavad meil 90 kuni 100 aastat vanaks,” nendib Tambaum.

Allikas: Valimisnõunikud. Tambaum: üksildus on Tallinnas suurem probleem kui maal , ERR