Reedel sotsiaalministeeriumis tutvustatud uuringust „Sooline palgalõhe Eestis“ selgus, et palgalõhe vajab ühtlustamist. RMK juhi Aigar Kallase arvates on palgad juba ühtlustatud, kuid mitte teadlikult.

Eesti tööjõu-uuringu andmetel oli Eesti naiste ja meeste keskmiste palkade erinevus 2000.-2008. aastal 28,7%.

Riigimetsa Majandamise Keskuse juhi Aigar Kallase sõnul ei ole ta kunagi mõelnud, et keegi peaks saama rohkem palka seetõttu, et on ühest või teisest soost.

„Vägisi ei saa palku ühtlustada, inimetele peaks maksma palka, mida nad väärt on ja töö eest, mida nad teevad,“ kommenteeris Kallas.

Uuring rõhutas avaliku sektori olulist rolli poliitika kujundajana, mistõttu tuleb arvesse võtta soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise printsiipi, et oma tegevuses mitte vastu töötada soolise võrdõiguslikkuse tagamise eesmärgile. Avaliku sektori tööandja peaks olema eeskujulik teistele ettevõtetele ja organisatsioonidele, mis ühtlasi aitaks kaasa palga ühtlustamisele.

„Olen töötanud RMKs ja keskkonnaministeeriumis ning mõlemas on alluvaid tasustatud lähtuvalt tööst,“ lausus Kallas ning lisas, et näiteks RMKs töötav metsaülem või metsnik, olgu ta naine või mees, saab samasugust palka.

„Palkade ühtlustamine on küll toimunud, aga mitte teadlikult, kogu aeg on lähtutud ikka ametist,“ ütless Kallas.

Uuringu tellimise ajendiks oli saada rohkem infot palgalõhe olemuse ja seda kujundavate tegurite kohta. Selleks analüüsiti palgalõhet ja selle põhjuseid, lisaks uuriti teoreetilist kirjandust ja empiirilisi tulemusi välisriikides, viidi läbi juhtumianalüüsid personalipraktikate rollist palgalõhe kujundamisel ning anti poliitikakujundamise soovitusi Eestile soolise palgalõhe vähendamiseks. Uuringu läbiviijateks oli poliitikauuringute keskus PRAXIS ja Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR.

Allikas: RMK juht: meeste ja naiste palgad on ühtlustunud, Äripäev