Tartu Ülikool ja uuringu­keskus Praxis koostavad 2010. aasta novembriks ülevaate, kuidas mõjub firmade jaotamata kasumi maksuvabastus investeeringutele ja majandusele tervikuna.

Uuringu tulemuste ja järelduste põhjal saab riik teha põhjendatud otsuseid Eesti eripärase ettevõtte tulumaksusüsteemi muutmiseks või täiendamiseks, kirjutas Postimees. Uuringu tellimine on märk, et lähiajal ei ole ettevõttemaksu süsteemi radikaalne ümbertegemine Eestis plaanis, nagu ka valitsusjuht Andrus Ansip eelmisel nädalal kinnitas.

Muutmisjuttudele on hoogu andnud mitme rahvusvahelise organisatsiooni kahtlus, kas praegune reinvesteeritud kasumi maksuvabastus üldse end õigustab ning kas sel pole mitte lisamõjusid, mis majandust pärsivad.

Nii leidis “rikaste riikide klubi” OECD kevadine raport Eesti kohta, et praegune süsteem ei pruugi tegelikult investeeringuid soodustada ning võib lisaks takistada majanduse ümberstruktureerimist, kuna ei soosi dividendide abil kapitali ümberjagamist. OECD leidis, et maksuvabastuse mõju tuleks tähelepanelikult jälgida ning kui see tekitab suuri moonutusi, tuleks süsteemi muuta.

Allikas: Riik hakkab mõõtma ettevõttemaksu mõju, ERR