Eesti Tööandjate Keskliit ja mõttekoda Praxis tutvustavad täna uut ühist algatust Riigireformi Radar. Radariga monitooritakse riigireformi edenemist ja kord kvartalis annab eri valdkondade arvamusliidritest koosnev kolleegium riigireformi edenemisele hinde viie palli süsteemis.

“Sel radaril on kaks peamist eesmärki. Esimene eesmärk on hoida riigireformi pidevalt avaliku tähelepanu all. Kuna tegemist on Eesti kestlikkuse jaoks väga olulise küsimusega, siis me tahame saavutada seda, et sellest räägitakse pidevalt, tuntaks avalikult pidevalt huvi ja et see küsimus ei mattuks jooksvate päevapoliitiliste teemade alla ära,” rääkis Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar “Terevisioonis”.

“Teine eesmärk on rääkida sellest ja selgitada inimestele, mis see on. Miks neid muudatusi ja reforme vaja on. See ühest küljest toetab poliitikuid, kes tahavad reformi ellu viia ja teisest küljest natuke survestab ka,” lisas ta.

Riigireformi Radari kolleegiumisse kuuluva AS Hoolekandeteenused juht Maarjo Mändmaa defineerib riigireformi läbi avalike teenuste, mida me kodanikena oma riigilt ootame, eelkõige läbi rahuolematuse nende teenuste osas.

“Ma loodan, et Radari esimeste töökuude käigus me leiame ka sellise võimalikult lihtsa mõiste riigireformile. Ja kui poliitikud räägivad riigireformist, siis ka nemad suudaksid seda hästi lihtsalt defineerida,” ütles Mändmaa.

Toomas Tamsar lausus, et kui täna vaadatakse riigireformi, siis räägitakse valdavalt haldusreformist ja avaliku sektori töötajate arvi vähendamisest. “Meie jaoks see ei piirdu sellega. Me vaatame ka avalike teenuste kvaliteeti ja tõhusust. Samamoodi riigivalitsemise ja poliitika kujundamise tõhusust ja avatust, aga ka riigi juhtimise kvaliteeti,” sõnas Tamsar.

Tamsar märkis, et riigireformi kulgemist hakatakse korra kvartalis hindama. Samuti on plaanis hakata andma jooksvaid kommentaare erinevate riigi juhtimise avalike teenuste aspektidele, sellele, kuidas üks või teine riigi valitsemise otsus mõjutab meie igapäevaelu.

Vaata lisa www.reformiradar.ee

Allikas: Riigireformi Radar hakkab riigireformil silma peal hoidma, ERR