Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus avab kolmandat korda tippjuhtide järelkasvu arenguprogrammi Newton.

Programmi eesmärk on süsteemselt arendada juhieeldustega avalike teenistujate kompetentse ja seeläbi valmistada ette potentsiaalseid avaliku teenistuse tippjuhte ning kindlustada nii järjepidevus valitsusasutuste juhtimisel.

«Vajadus avaliku teenistuse tippjuhtidele kompetentse ja motiveeritud järelkasvu järele on suur, sest tippjuhi ametikohtade konkurssidel on kandidaate sageli vähe ning nende kompetentsid ebaühtlased,» ütles Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn.

«Lisaks on paljud tänased tippjuhid välja kasvanud avaliku teenistuse seest, olles eelnevalt töötanud keskastmejuhi või tippspetsialistina,» lisas Limbach-Pirn. Selline töökogemus toob küll kaasa väga head valdkondlikud teadmised, kuid ei pruugi kindlustada tippjuhi rollis vajalikke juhtimisalaseid kompetentse.»

Programmi oodatakse kandideerima juhieelduste ja -motivatsiooniga keskastmejuhte ning tippspetsialiste avalikust teenistusest.

Arvestades asjaolu, et 2018. aasta esimeses pooles on Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistujariik, on seekordne programm sisuliselt ülesehituselt Euroopa Liidu suunaline.

Programm kestab 2012. aasta novembrist 2013. aasta detsembrini ning sellesse valitakse kuni 20 osalejat. Kandideerida saab 21. septembrini.

Seekordne arenguprogramm viiakse läbi koostöös poliitikauuringute keskusega Praxis. Programmi finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Riigikantselei eelarvest.

Newtoni programm sai nime kiirenduse valemi leiutanud teadlase Isaac Newtoni järgi ning viiakse läbi kolmandat korda. Seni osalenud 48 ametnikust on praeguseks tippjuhiks saanud juba kolm.

Sel aastal on käivitatud lisaks veel kaks tippjuhtide järelkasvu programmi: juhtimistalentide programm magistriõpinguid lõpetavatele noortele, kuhu valiti välja seitse osalejat ning spetsiaalses arenguprogrammis osaleb ka 19 peadirektori asetäitjat erinevatest ametitest.

Avaliku teenistuse tippjuhte – kantslereid ning ametite ja inspektsioonide peadirektoreid – on Eestis kokku 90. Avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisega on Riigikantseleis tegeldud 2005. aastast.

Allikas: Riigikantselei avab veel ühe tippjuhtide kasvatamise programmi, PM