Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis algatus Riigireformi Radar hindab valitsuse tööd kolmandas kvartalis hinnetega „üks“ ja „neli“. Hinne „neli“ antakse valitsusele haldusterritoriaalse reformi lõpuleviimise eest. Pingutusi efektiivsema ja paindlikuma valitsusaparaadi kujundamisel võib hinnata nõrgaks ehk hindega “üks“.

Praxise riigivalitsemise ekspert Rauno Vinni räägin Vikerraadio saates Uudis+ mõlemast hindest lähemalt.

Allikas: Uudis+. Rauno Vinni. Riigireformi Radar andis riigireformi edenemisele hinde "üks", Vikerraadio