Täna õhtul kell 18.30 avab sotsiaalminister Hanno Pevkur Tallinnas Swissoteli konverentsikeskuses rahvusvahelise e-tervise konverentsi, kus tuleb esmaesitlusele Tallinna Tehnikaülikooli, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ja Eesti E-tervise Sihtasutuse ning meditsiiniteenuste osutajate koostöös valminud uuring terviseinfosüsteemi rakendamisega kaasnevatest majandusmõjudest.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada terviseinfosüsteemi täieliku elluviimise võimalikud kulud ja tulud patsientide, raviasutuste ja ühiskonna jaoks ning töötada välja tervishoiupoliitika soovitused edasiseks.

Analüüsi tulemusena tõid eksperdid välja, et tervishoiu e-teenuste kasutuselevõtt võimaldab ühiskonnas tervikuna kulusid kokku hoida, sest lisaks tõhusamale arsti-patsiendi koostööle aitab see elanikel oma tervise eest aktiivsemalt hoolitseda. Eesti väiksus ning terviseinfosüsteemi üleriigiline kasutus annavad samuti eelise nende potentsiaalsete kasude saavutamiseks.

Konverentsi eestvedaja, Eesti E-tervise Sihtasutuse juhatuse liige Madis Tiik tõi ürituse korraldamise ühe põhjusena välja vajaduse teadvustada riigi kogemusi e-tervise valdkonnas ka rahvusvahelisel tasandil: “Terviseinfosüsteemis on nüüdseks juba üle 2,5 miljoni dokumendi, see tähendab, et rohkem kui 420 000 inimesel on enda kohta olemas meditsiiniinfo, mida tal on võimalik täna interneti kaudu vaadata. Tegu on paradigmaatilise muutusega tervishoius, kuna inimesed on üha teadlikumad nii terviseedendusest kui uuematest ravimeetoditest ning oskavad tahta enamat. E-tervis on kiiresti arenev valdkond, nii et vajadus ise õppida kui ka teistega väärtuslikke õppetunde jagada on suur. Kuna Eesti IT-kuvand on positiivne, luues soodsad tingimused ekspordile ja väliskonsultatsioonidele, on riigil tervikuna võimalik sellest veelgi rohkem võita.”

Lisaks kohalikele tuntud IT- ja e-tervise ekspertidele nagu Linnar Viik, Hannes Astok ja Ain Aaviksoo, saavad konverentsi külalised 14. oktoobril kuulata neljas sessioonis ettekandeid lektoritelt Soomest, Hollandist ja Prantsusmaalt.

Konverentsi viimane päev, 15. oktoober, on pühendatud meistriklassidele, kus osalejatel on võimalik ise kogeda erinevaid Eestis kasutusel olevaid e-teenuseid.

Konverentsiprogramm ja täpsem info on kättesaadav: http://www.ehealthtallinn2010.org

Allikas: Rahvusvahelisel konverentsil räägitakse terviseinfosüsteemi mõjudest, Delfi