Praxise analüüs Rahvakogu ettepanekutele näitas, et kandidaatide alateemas argumenteeriti kõige rohkem kandidaadile kõrghariduse nõude seadmise üle, aga ka vanuselise alampiiri tõstmise ning kandidaadi valimisringkonnaga sidumise üle.

Kandidaatide alateema kohta oli kokku 258 ettepanekut ja argumenti, mis moodustab 15,5 protsenti kõikidest valimiste teemal esitatud ettepanekutest ja argumentidest.

Kõige enam tehti ettepanekuid riigikogu kandidaatidele kriteeriumite seadmiseks (nõutav haridus, seotus valimisringkonnaga, üldine teadmiste tase, vanus). Arutleti ka selle üle, kes võiksid kandidaate esitada, milline on sobiv kautsjoni suurus ning kuidas peaks kandidaate erakonna nimekirjas esitama.

47 ettepanekut tehti selle kohta, et kandidaadil peab olema kõrgharidus. Pooltargumentidena pakuti, et kõrgharidus tõendab kandidaadi analüüsivõimet ja näitab kandidaadi sihikindlust. Paljudele muudele ametikohtadele kandideerides on nõutav kõrgharidus ja eelnev töökogemus, samasugused nõudmised peaksid olema ka riigikokku kandideerijal.

Vastuargumentides leiti aga, et haridus ei näita haritust ja ei tõenda inimese tegelikke teadmisi; haridus ei ületa inimese kogemusi; ei ole vajadust sellise nõude kehtestamiseks, sest hetkel ongi riigikogus juba valdav enamus saadikuid kõrgharidusega.

Kandidaat peab olema seotud oma valimisringkonnaga

Rahvakogus leiti, et kandidaat peab elama ja olema sisse kirjutatud sellesse valimisringkonda, milles ta kandideerib.

Pooltargumentidena toodi välja, et kohalik inimene seisab riigikogus rohkem oma valimisringkonna valijate eest. Riigikokku pääseks rohkem ka väikeste kohtade esindajaid.

Vastuargumentidena aga, et raske on kontrollida, sest inimesel võib olla mitu elukohta või ta elab ühes kohas (sissekirjutatud), aga töötab teises kohas.

Kautsjon: väiksemaks või üldse ära jätta?

Tähtsuselt järgnesid ettepanekud selle kohta, et kas valimisliitudel peaks olema õigus esitada riigikogu valimistel kandidaate ning ettepanekud kautsjoni suuruse ning selle tagastamise reeglite üle.

Kõige enam leiti, et lisaks erakondadele ja üksikkandidaatidele peaks ka valimisliitudel olema õigus üles seada kandidaate riigikogu valimistel. Lisaks leiti, et kautsjoni praegust suurust peaks vähendama ühe kuu alampalgani ja kautsjoni peaks tagasi maksma kõikidele kandidaatidele, kes on kogunud vähemalt 5 protsenti ringkonna lihtkvoodist.

Kautsjoni maksmise osas leiti veel, et see tuleks tagastada just riigikogust väljajääjatele või et sellest tuleks üldse loobuda ja vajadusel asendada mõne muu nõudega.

Kandidaatide järjestuse osas leiti, et kandidaatide järjestamine erakonna nimekirjas peaks toimuma tähestikulises järjekorras, nii oleks süsteem ausam ja õiglasem ning see vähendaks valijate mõjutamist.

Allikas: http://www.postimees.ee/1150000/rahvakogu-riigikogu-kandidaadil-peab-olema-korgharidus, PM