Riigikogu põhiseaduskomisjon kohtus täna Eesti Koostöö Kogu esindajatega, kes avaldasid valmidust anda rahvakogu ettepanekud ja töömaterjali riigikogule üle 9. aprillil.

Eesti Koostöö Kogu esindad andsid riigikogulastele ülevaate rahvakogule edastatud ettepanekute analüüsiprotsessist ja edasistest tegevustest. Toimus arutelu teemal, kuidas selekteeruvad välja rahvakogu ettepanekud ja kuidas saaks neid lülitada riigikogu seadusloome protsessi.

Koostöö Kogu esindajad avaldasid valmidust anda rahvakogu ettepanekud ja sellega kaasnev töömaterjal riigikogu põhiseaduskomisjonile üle 9. aprillil, kui kokkuvõtted on tehtud ka 6. aprilli rahvakogu arutelupäevast.

Põhiseaduskomisjon arutas ka justiitsministeeriumi poolt esitatud erakonnaseaduse muudatustepaketti, mille ministeerium koostas vastavalt komisjoni poolt edastatud ettepanekutele. Komisjon ootab riigikogu fraktsioonide seisukohti eelnõu kavandile 26. märtsiks ja jätkab eelnõu arutelu oma 28. märtsi istungil. Eelnõu on kavas riigikogu täiskogule üle anda käesoleva aasta aprillis. Eelnõu edasise menetlemise käigus soovib komisjon arvestada ka rahvakogust laekunud ettepanekutega.

Eesti Koostöö Kogu seisukohti ja käimasolevat analüüsiprotsessi tutvustasid SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel ja rahvakogu ettepanekute analüüsi koordineeriva poliitikauuringute keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp

Allikas: Rahvakogu ettepanekud jõuavad riigikokku 9. aprillil , Delfi