Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaani professor Toomas Asseri sõnul ei jää Eestis antava arstiabi kvaliteet alla Euroopa omale ning raskemate haigusjuhtudega patsientide välismaale saatmine on tavapärane.

Asseri sõnul ei ole uskumusel Eesti arstiabi nigelamast kvaliteedist objektiivseid põhjuseid.

«Võib-olla on meie haiglate olmepool natukene nigelam, mõnedel juhtudel ka tervishoiu teenuse osutamise kiirus, ning need paistavadki tavalisele patsiendile rohkem silma,» ütles Asser.

«Aga diagnostika ja arstiabi enda kvaliteedis küll võrreldes välisriikidega olulisi erinevusi ei eksisteeri,» kinnitas Asser.

Professor Asseri sõnul saadetakse välismaale ravile vaid keerulisemate haigusjuhtudega patsiente, kelle raviks puuduvad Eestis veel võimalused ja tehnika.

«Jutt käib näiteks keerulisematest silmaoperatsioonidest ja ajukirurgiast, kuid kindlasti ei ulatu selliste patsientide arv veerandini elanikkonnast,» selgitas Asser.

Asseri sõnul on keerulisemate patsientide viimine ravile teistesse riikidesse tavapärane ka näiteks Skandinaaviamaades.

«Samas teevad meie ortopeedid suurepärast tööd ning nende oskusteavet võiks ka Eestist väljapoole müüa,» ütles Asser.

Usaldust Eesti arstide vastu võivad Asseri arvates vähendada näiteks vaidlused arstide ja õdede palga üle.

Poliitikauuringute keskus Praxis avaldas täna uuringu, mille kohaselt eelistaks veerand Eesti elanikest ennast välismaal ravida, sest inimeste seas on levimas arusaam Eesti arstiabi madalast kvaliteedist.

Allikas: Professor: Eesti arstiabi ei ole välismaisest kehvem, PM