Poliitikauuringute keskuse Praxis analüütik Hanna-Stella Haaristo peab Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekut igast kolmest gümnaasiumist kaks kinni panna probleemile lihtsustatud lähenemiseks.

Tööandjate keskliit saatis esmaspäeval laiali pressiteate, milles on öeldud, et liidu hinnangul võiks gümnaasiumide arvu vähendada kuni kolm korda. Sealjuures viidati haridusminister Jaak Aaviksoo arvamusele, et 220 gümnaasiumi on Eesti jaoks liiga palju.

“Kuna Eesti panustab riigieelarvest haridusse piisavalt, kuid samal ajal jääb õpetajate palgatase liiga madalaks, siis on hariduse rahastamist vaja efektiivsemalt juhtida. Koolivõrgu liigne paisumine on muutunud probleemiks, millele ettevõtjad juhtisid tähelepanu ka Tööandjate Manifestis,” kirjutas tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriis.

Analüütik Anna-Stella Haaristo arvates ei ole ole oluline suletavate koolide arv ja osakaal, vaid see, et kõigil lastel ja noortel säiliksid võrdväärsed võimalused nende võimetele ja vajadustele vastava kvaliteetse ja kättesaadava hariduse omandamiseks.

“Koolivõrgu ümberkorraldamine on vajalik samm, aga seda tuleb teha teadlikult, terviklikult ja efektiivselt, lähtudes konkreetsetest piirkondadest, õpilaste arvudest, vajadustest ja tehtud analüüsidest,” ütles Haaristo ERR-i uudisteportaalile.

Analüütiku sõnul tuleks ümberkorraldusi teha nii, et oleks selge, kuidas lahendada ka transpordi- ja majutusprobleemid. Ta märkis, et haridus- ja teadusministeeriumis on tehtud põhjalikud maakondlikud koolivõrgu analüüsid, millele saab tugineda.

“Oluline on jõuda aruteludest ja vaidlustest konkreetsete kokkulepeteni, sest tehtud haridusotsuste mõju on enamasti näha alles aastate või aastakümnete pärast ning otsuste edasilükkamine täna tähendab veel pikaajalisi raskusi ja probleeme haridusmaastikul,” rääkis Haaristo.

Allikas: Praxis: tähtis pole koolide arv, tähtsad on võrdsed võimalused, ERR