Poliitikauuringute keskus Praxis leidis erakondade haridusteemaliste valimislubaduste analüüsimisel, et need on üldsõnalised ja ebakonkreetsed ning uusi lahendusi on välja käidud vähe.

“Erakondade valimislubaduste puudusena võib esile tuua üldsõnalisuse ja ebakonkreetsuse. Valijale ei ole paljudes küsimustes selge, mida väljendid nagu “toetame”, “soodustame” või “teeme koostööd” sisuliselt tähendavad,” leidsid analüüsi autorid Laura Kirss ja Eve Mägi.

Haridusvaldkonna tundlike teemade osas nagu koolivõrgu küsimuste lahendamine ei võta erakonnad seisukohta ja seetõttu kulgeb see Praxise hinnangul edasi omasoodu ning sõltub omavalitsuste koostöösoovist.

Praxise eksperdid märkisid, et erakondadel on vähe ideid, kuidas tõsta õpetamise kvaliteeti ja toetada õpetajat. Isamaa ja Res Publica liit (IRL), Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid lubavad õpetajate palga viia Eesti keskmisele tasemele, mis oli teemaks juba eelmistel valimistel. Kuidas aga andekaid noori õpetajaametisse meelitada ja muuta see ihaldusväärseks karjäärivalikuks, nende hinnangul erakondadel ideid ei ole.

Uute mõtete osas jääb analüüsi järgi eriti tagasihoidlikuks ka praegu valitsuses hariduspoliitikat kujundav IRL. Tavapärasest veidi teistmoodi lähenemist pakuvad rohelised, näiteks õpetajakutse seaduse näol, mille sisu jääb küll avamata.

“Sooviks siiski erakondadelt küsida, mida kavatsetakse teha selleks, et meie parimad keskhariduse lõpetajad valiksid õpetajaameti? Mis võiks olla õpetajakoolituse programmides see, mis teeks need atraktiivseks ja populaarseks? Mis on õpetajaametis boonus, mis paneks seda teed valima? Praegused programmid nendele küsimustele ei vasta,” nentisid autorid.

Programmides on analüüsi kohaselt puudu ka tööturu ning üliõpilaste ootuste ja vajaduste sidumine kõrghariduse fookuste ja kvaliteediga.

Kõik erakonnad on nõus vajadusega toetada üliõpilasi majanduslikult – tudengipalka lubavad sotsiaaldemokraadid, Reformierakond aga lubab tõsta õppelaenu summat. Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid soovivad parandada tudengite elamistingimusi.

Praxis jälgib tänavusi riigikogu valimisi ja uue koalitsiooni tööd valitsuse tegevusplaani elluviimisel. Analüüsi valmimist toetas Open Society Foundations.

Allikas: Praxis: parteidel napib uudseid haridusideid, Delfi