Hiljutine uuring näitab, et vaatamata majandussurutisele on 47% Eesti elanikkonnast viimase aasta jooksul osalenud vabatahtlikuna mõnes tegevuses.

Samas teadvustavad endale vähesed, et nad tegelevad just vabatahtliku tegevusega. Peamiste tegevustena ilmnes inimestele abi pakkumine (50%) ning heakorra- või päästetöödel osalemine (43%).

Vabatahtliku tegevusena käsitleti uuringus oma aja, energia või oskuste pakkumist vabast tahtest ja rahalist tasu saamata peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks, kuid ka teiste heaks tehtavaid tegevusi. Oma pereliikmete abistamist ning rahalisi või esemelisi annetusi ei loeta vabatahtlikuks tegevuseks.

Enamik vastajatest leidis, et vabatahtlik tegevus on üha kasvav trend, kuid sellele võiks senisest enam tähelepanu pöörata – seda väärtustada nii tööandjad, avaliku arvamuse liidrid kui ka riik. Mitteosalemise põhjusena nimetati peamiselt ajapuudust.

Uuring valmis TNS Emori, poliitikauuringute keskuse Praxis ning kodanikuühiskonna konsultandi Kristina Männi koostöös, uuringu tellis Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus.

Allikas: Pool eestimaalastest on teinud tööd vabatahtlikuna, ERR