Praxise eesmärk on olla mõttekoda, mis teab oma soovitud mõju ja panustab läbimõeldud tegevusega Eesti ühiskonna arengusse, suudab selgitada oma ühiskondlikku rolli, on rahvusvaheline ja võrgustunud ning on juhitud neid eesmärke arvestades. Projektiga soovime seni kaardistatud arenguvajadused ja esialgsed plaanid liita ühtseks tervikuks, mida jagavad nii meie töötajad, partnerid kui ka kasusaajad ja tulemuseks saavutada meie juhtimisvõimekuse kasv missiooni täitmiseks, eesmärkideni jõudmiseks ja ühiskondliku mõju saavutamiseks. Kuna edukas mõttekoda on mõjukas mõttekoda, siis peame lisaks sisulisele tööle keskenduma ka sellele, millist ühiskondlikku mõju me saavutada soovime ja kuidas me mõju hindame, oma eesmärke, tulemusi kommunikeerime ning oma tegevust nähtavaks teeme.

Projekti tulemusena:

  • koostatakse uus Praxise strateegia;
  • luuakse alusstrateegia põhjal kommunikatsiooniplaan;
  • luuakse alusstrateegia põhjal rahvusvahelise tegevuse plaan;
  • sõnastatakse Praxise mõjuhindamise alused ja indikaatorid;
  • jagatakse teavet ja teabematerjale Praxise uue perioodi eesmärkidest, arengutest veebilehel

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetussummas 7 886,00 eurot ning tegevusi viiakse ellu aasta jooksul alates märtsis 2013.

Allikas: , KÜSK