Et riigikogu otsustas 77 häälega vastu suunata valitsust tegelema naiste ja meeste palkade drastilise erinevusega, näitab uuringufitma Praxis töö- ja sotsiaalpoliitika analüütiku Pirjo Turki sõnul seda, et probleemi on teadvustatud ning loodetavasti toob kaasa ka reaalseid samme.

„Ootan põnevusega tegevuskava ja loodan, et see näeb ette konkreetseid samme palgalõhe vähendamiseks,” ütles Turk Delfile.

“Nagu erinevates riikides on tõdetud, ei ole palgalõhe lahendamiseks ühte kindlat meedet, retsepti. Palgalõhe vähendamine nõuab kompleksset lähenemist ning teisalt kindlasti ka julgeid, mitte alati koheselt rahva poolt heakskiitu pälvivaid, otsuseid,“ nentis ta.

“Kindlasti loodaks aga valitsuse tegevuskavas näha samme perepoliitika vallas – lastehoiuteenuste parandamise läbi ning teisalt ka isadele teatud perioodiks individuaalse lapsehoolduspuhkuse õiguse andmises,” rääkis analüütik, millised need sammud ja otsused olla võiks.

Töötajatele, tööandjatele kui ka poliitika kujundajatele endile on oluline teema ka ajakohase töötasustatistika kogumise ja avaldamise parandamine. Samuti on tähtis leida viise, kuidas vähendada Eesti tööturul valitsevat soolist segregatsiooni ehk olukorda, kus meil on väga selgelt eristunud naiste ja meeste tööd.

Lastehoiuteenuse parandamisest oleks abi

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna sõnul vähendaks palgalõhet lastehoiuteenuste parandamine. Pirjo Turk nõustus, et see on tõesti üks põhjustest, miks naised hoolimata kõrgest haridustasemest meestega võrreldes aeglasemalt karjääriredelil tõusevad ja vähem teenivad.

“Praxise ja Centari poolt valminud palgalõhe uuringust selgus, et naiste ja meeste palkade erinevus on kõige kõrgem just fertiilses eas (25-44-aastaste) naiste seas ning iga lapsega kaasneb emadel ligikaudu 1,2% väiksem palk võrreldes lastetute naistega. Seetõttu on äärmiselt oluline tegeleda palgalõhe vähendamise eesmärgil ka töö- ja pereelu ühitamise hõlbustamisega ning samuti jaotada ühtlasemalt perega kaasnevaid kohustusi meeste ja naiste vahel.”

“Samuti oleks lapsevanematele suureks abiks algklassi lastele mõeldud pikapäevarühmad, mis aitavad esimeste klasside lastel hõlbustada üleminekut lasteaiast koolipinki ning seeläbi vähendavad lapsevanemate koormust seoses lapse koolist toomisega.”

Allikas: Pirjo Turk: ootan põnevusega valitsuse tegevuskava palgalõhe vähendamiseks, Delfi