Ametiühingu juht Peep Peterson tõdes, et sooline palgalõhe on kogu ühiskonna probleem ning selle lahendamine teeks ka meestele üllatavalt palju head.

Ettevõtja Eugen Veges rääkis ETV saates “Vabariigi kodanikud”, et soolise palgalõhe probleem on tulnud kõrgesti tasustatud ambitsioonikate naiste suust, et eristuda ja püsida orbiidil. Samas on tema sõnul palju tähtsamaid probleeme, millega tegeleda.

“Kui ametiühingud või poliitkud tahavad ühiskonna liikmetele head teha, siis tuleb probleemid reastada ja olulisematega tegeleda. Näiteks üldine madal palgatase, töövõimetute rohkus, ületunnid või töökohtade komplekteerimisel ebavõrdne kohtlemine,” loetles ta.

Peep Peterson ei nõustunud, et palgalõhe on hästimakstud naiste algatatud teema, sest see on tegelikult kogu ühiskonna kui terviku probleem.

“See kajastab ju sooliste iseärasuste paljusust, seda, et meil on näiteks koolist väljalangevus meestel suurem, kriminogeensus on ühtedel suurem kui teistel, tööpuudus, tervis ja eluiga samuti. Need asjad on ühes pakis. Selle asjaga tegelemine teeb meestele üllatavalt palju head, kuigi seda täna ei mõisteta,” selgitas Peterson.

Praxise analüütik Marre Karu sõnul näitab soolise palgalõhe indikaator ühiskonna olukorda laiemalt, mitte ainult palkadega toimuvat.

“See kirjeldab, millisel positsioonil on mehed ja naised Eestis. Terves Euroopas peetakse palgalõhe teemat oluliseks ja järelikult on see oluline ka nendes riikides, kus see lõhe on oluliselt väiksem. See pole Eesti eripära,” ütles ta.

Karu lisas, et sooline palgalõhe seostub paljude muude asjadega, näiteks perevägivald ja laste vaesus. “See, et naised on keskmiselt madalamalt tasustatud, viib ju selliste probleemideni,” tõdes ta.

Karu tõdes, et kui Eesti võtab kõigis muudes asjades Euroopa Liidust eeskuju ning soovib selle tulemusena ühiskonna ja majanduse paremat arengut, siis ei tohiks soolise palgalõhe probleemi välja jätta.

Ta rääkis, et palgalõhe on tõesti ainult üks tööturgu kirjeldav näitaja ja selle kõrvale tuleb võtta näiteks naiste tööhõive näitajad. “Ei ole ainult see, et makstakse diskrimineerivalt erinvat palka, see oleneb tööturu struktuurist, palgastruktuurist, haridussüsteemist jne,” loetles ta.

Vaata videot siit

Allikas: Peterson: soolise palgalõhega tegelemine teeb ka meestele palju head, ERR