Täna toimunud visioonikonverentsil «Mina muudan Eesti tulevikku!» arutasid noored koos tegevpoliitikutega noorte hääle kuuldavamaks tegemise üle, mille üheks võimaluseks oleks noorteministri koha loomine.

Üliõpilane Helen Aaremäe rääkis Postimees.ee’le, et noortel võiks olla riigi tasandil keegi ametiisik, kelle poole oma probleemidega pöörduda ja kes need mured ka riigikogule edastaks. Üheks probleemiks on näiteks noorte tööpuudus. «Noori ei taheta tööle võtta, kuna neil on vähene töökogemus,» selgitas Aaremäe. Tanel Rannala täiendas, et kõige enam puudutab noori hariduses toimuv. Rannala ja Aaremäe hinnangul võiks iga minister oma valitsemisalas tegeleda ka noorteprobleemidega.

«Noorteminister on vajalik siis, kui noored seda ise nõuavad. Sel juhul peaksid ministrile olema ka konkreetsed ülesanded,» leidis sotsiaalminister Hanno Pevkur. Tema hinnangul on tänasel päeval noorte häält võimalik kuulata ka teistpidi ja üldiselt noori kuulatakse.

Poliitikud: noored aktiviseerugu

Ministri sõnul on noortel võimalik enda huvisid praegu läbi suruda olemasolevate erakondade või noorteühenduste kaudu. Lisaks on noortel võimalik oma erakond luua, kui seda vajalikuks peetakse.

«Elu on võitlus, noored peavad mõjule pääsema,» lisas riigikogu liige Jaanus Rahumägi. Pevkur täiendas, et noored peaksid rohkem valimas käima ja ise aktiivsed olema.

Noorteministri koha loomine oli üks konverentsi osalussimulatsiooni teemasid. Konverentsi korraldasid poliitikauuringute keskus Praxis, noorteorganisatsioon Party on Wheels ja Eesti Noorteühenduste Liit.

Allikas: Noored vaidlesid poliitikutega noorteministri vajaduse üle, PM