ERR-i uudisteportaal teeb kokkuvõtte eelmisel nädalal toimunud nii headest kui halbadest sündmustest.

PLUSSID:

  • Uue liiklusseaduse jõustumine lükati poole aasta võrra edasi 1. juulini. Seaduse edasilükkamiseks tegid ettepaneku majanduskomisjon ja põhiseaduskomisjon, mis leidsid, et teavitustööks jäetud vähene aeg kahjustab õigusselgust ja -kindlust. Varem on seaduse edasilükkamist soovitanud transpordi ametiühing ja autokoolide liit. Nende kinnitusel kaasnenuks kiiruga tehtud muudatustega palju segadust.
  • Valitsus otsustas eraldada reservist kohalikele omavalitsustele lumekoristusega seotud kulude katteks 15 miljonit krooni. Kõige rohkem raha sai riigilt Harju maakond – Tallinnale eraldati 1,6 ning ülejäänud linnadele ja valdadele 2,1 miljonit krooni.
  • Valmis Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu, kus on kokku kogutud 50 000 Eesti inimese geeniandmed. Kuigi geenivaramu on nüüd valmis, jäävad alles kabinetid Tartus ja Tallinnas, kus soovijad saavad doonoriks hakata.

MIINUSED:

  • Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimees Edgar Savisaar sattus skandaali, kui Postimees avaldas eelmise nädala neljapäeval artikli “Vastuluure kirjeldab Edgar Savisaart Venemaa mõjuagendina”. Artiklis märgiti, et president, peaminister ja siseminister said kaitsepolitseilt teate, milles Savisaart nimetatakse ohuks riigi julgeolekule ning seda, et ta on vahendajate kaudu küsinud Venemaalt 1,5 miljonit eurot, et suurendada Venemaa mõju Eestis. Savisaar kinnitas, et on tõepoolest Venemaa fondi kaasabil hankinud 1,5 miljonit eurot õigeusu kiriku rajamiseks Lasnamäele, kuid mitte Venemaa mõju suurendamiseks Eestis. Teisipäeval teatas aga valitsuse julgeolekukomisjon, et Savisaar küsis siiski Venemaalt lisaks kiriku ehitamise toetamisele konspireeritud viisil täiendavalt raha ka Keskerakonnale, kuid kapo tõkestas erakonna varjatud rahastamise katse.
  • Poliitikauuringute keskuse Praxis analüüsist selgus, et Eestis kaasatakse valitsusväliseid organisatsioone ja huvirühmasid poliitika kujundamisse liiga hilises staadiumis. Praxise andmetel panustavad ministeeriumid eelnõude väljatöötamisel huvigruppide kaasamisse siiski varasemast rohkem. 2/3 analüüsis osalenud ametnikest leidsid samas, et huvigruppide kaasamine käib kirjutamata reeglite alusel.
  • Sotsiaalministeeriumi auditist selgus, et nüüdseks pankrotistunud MTÜ Eesti Eriolümpial on viimase kahe aastaga kadunud üle poole miljoni krooni. Kuigi ministeerium ja hasartmängumaksu nõukogu andsid organisatsioonile igal aastal sadu tuhandeid kroone, paljusid laste spordiüritusi tegelikult ei korraldatudki, paljude ürituste puhul tehti asjassepuutumatuid kulutusi, esitati valeandmeid või ei esitatud üldse kuludokumente. Kauaaegse Eesti Eriolümpia juhi Laive Poska selgitas raha kadumist sellega, et tal läksid raha ja aruanded segi.
Allikas: Nädala plussid ja miinused, ERR