Mari Rell, Praxise analüütik

Uuringud on näidanud, et mitmekesisusega arvestamine ja mitmekesisuse teadlik juhtimine ettevõtetes mõjutab positiivselt tulemuslikkust.

Mitmekesisus tähendab siin kontekstis, kas ettevõttes on erinevast vanusest, soost või rahvusest inimesi, kas neil on erinevad usulised tõekspidamised või ka näiteks puue.

Praxis uuris mitmekesisuse olukorda ka Eesti ettevõtete juhatustes ning selgitas välja seosed mitmekesisuse ja ettevõtete majandustulemuste vahel.

Analüüsiti Eesti ligi 25 000

äriettevõtte juhatuse mitmekesisust.

Kodumaised juhid. Eesti ettevõtete juhatused on küllaltki homogeensed. Pisut utreeritult – tüüpilises Eesti ettevõtte juhatuses on keskealised eestlastest mehed, kes pigem pole usklikud ega oma pikaajalist terviseprobleemi. Kõige vähem mitmekesised on Eesti ettevõtete juhatused rahvuse poolest, enim esineb soolist mitmekesisust. Mida suurem on ettevõte, seda vähem on juhatuses naisi.

Leidsime, et ettevõtete juhatuste mitmekesisus ei too kaasa suuremaid käibe- või kasuminäitajaid, kuid juhatuse liikmete sooline ja vanuseline erinevus mõjutab ettevõtte efektiivsust positiivselt.

Rahvusvaheliste uuringute järgi saavad mitmekesisusest suurimat kasu ettevõtted, kes üritavad luua mitmekesisusega arvestavat töökeskkonda või kasutavad mitmekesisusest tekkivaid eeliseid juhtimisel teadlikult. Mitmekesisus võib olla ettevõtete konkurentsieelis ja võimalus eristuda, kui seda oskuslikult kasutada.

Allikas: Mitmekesisus parandab tulemust , ÄP