Poliitikauuringute keskuse Praxis analüütiku Marre Karu arvates sobiks rootslase Jörgen Larssoni idee pakkuda väikelaste vanematele 35-tunnise töönäda võimalust koos saamata jäänud töötasu riikliku kompensatsioniga Eesti praeguse lapsepuhkuse ja vanemahüvitise süsteemi edasiarenduseks.

Marre Karu, kes on ise kaitsnud doktoritöö lapsehoolduspuhkusel isadest («Lapsehoolduspuhkusel isad Eestis: esimesed sammud kahe leivateenija/kahe hoolitseja peremudeli suunas»), märkis, et ka Praxis on oma uuringutes ammu välja toonud, et Eesti lapsepuhkuse süsteemi võiks muuta nii, et inimesed saaksid kombineerida osalist tööaega ja osalist lapsepuhkust.

«Praxise uuringud viitavad sellele, et üheks viisiks, kuidas pakkuda Eestis paremaid võimalusi väikelaste vanemate töö- ja pereelu ühitamiseks, oleks just muuta lapsepuhkuse võimalusi paindlikumaks, et inimesed ei peaks valima, kas käia ainult tööl või olla ainult lapsepuhkusel,» selgitas Karu.

Sisuliselt olekski sellised inimesed tema sõnul osalise töökoormusega tööl ning saaksid samal ajal osalises mahus vanemahüvitist. «Selle kaudu riik kompenseerikski nende väiksemate töötundide arvu, nagu dr Jörgen Larsson pakub. Sellised osalise lapsepuhkuse võimalused on tegelikult mitmetes riikides olemas ka.»

Karu nentis, et kindlasti peaks läbi mõtlema, mil viisil seda kõike korraldada, kui pikalt ja mis vanuses laste vanematele sellist võimalust pakkuda. «Kindlasti on oluline ka vaadata, mis toimub tööturul ja tööandjate seisukohast – osaline tööaeg ei ole Eestis praegu väga levinud ja võib tekkida küsimus, kas tööandjad soostuvad selliseid töökohti looma ja seetõttu rohkem inimesi palkama.»

Töötajate seisukohalt peab Marre Karu sõnul vaatama, et väikelaste vanemad ei satuks selliste lahenduste tõttu tööturul ebasoodsasse olukorda. «Näiteks ei arva ma, et sellist osalist puhkust peaks kompenseerima kokku suuremas mahus kui praegu makstakse vanemahüvitist. Samuti on oluline selliste lahenduste korral vaadata, et need sobiksid nii meestele ja naistele.»

Nii Eestis tehtud uuringute, sh Marre Karu enda doktoritöö kui ka kirjanduse põhjal võiks tema sõnul oletada, et väikses mahus (5 tundi nädalas) lapsepuhkuse ja 35-tunnise töönädala kombineerimine võiks sobida meestele oluliselt paremini kui täiskohaga lapsepuhkus.

Praegune lapsepuhkuste süsteem ei soodusta Karu sõnul meeste suuremat osalust lapsepuhkuse ja lapse eest hoolitsemise kohustuse jagamisel, mistõttu on tõesti oluline vaadata, kuidas muuta süsteemi nii, et see aitaks nii isade kui emade töö- ja pereelu paremini ühitada.

«Teisalt muidugi vajavad sellised lahendused ka paremat lapsehoiusüsteemi, sest kes hoiab lapsi ülejäänud 35 tunni jooksul, kui vanemad tööl on?» tõstatas Karu järgmise murekoha.

Allikas: Marre Karu: lühema töönädala idee sobiks Eesti lapsepuhkuse süsteemi edasiarenduseks, PM