Kui mullu oli kõrgharidusega noorte hulgas töötuse määr 12 protsenti ja kutseharidusega noorte hulgas 27 protsenti, siis põhihariduse või madalama haridusega noortest olid töötud ligi pooled ehk 46 protsenti.

Kõrvutades neid andmeid poliitikauuringute keskuse Praxise hindamiseksperdi Katrin Pihori koostatud hinnanguga, mille järgi ainuüksi tänavu sügisel 1. klassis oma haridusteed alustanud 12 648 õpilasest jääb põhihariduseta või põhiharidusega 15 protsenti ehk 1870 noort. Võib öelda, et lapsepõlves tehtud valikud mõjutavad kogu inimese tööelu.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmeid tuleviku üle kandes omandab tänastest 1. klassi õpilastest kõrghariduse vaid 3876 ehk 31 protsenti ja kutsehariduse 3559 ehk 28 protsenti.

Pihor rääkis lastekaitseliidu konverenstil „Kuidas elad, Eestimaa laps?“, et tööturule sisemise hetkel võib abi tulla juba liiga hilja, mistõttu tuleks probleemi ennetada.

Tõhusad ja kättesaadavad on tema sõnul õppenõustamis- ja tugisüsteemid, karjäärinõustamine „Tõhus sekkumine eeldab aga õigeaegset märkamist ja osapoolte koostööd,“ tõdes ta.

Pihori sõnul vajavad hariduse katkestanud enam tuge ja individuaalseid tugiteenuseid, milleks võib olla mentorlus. „Hariduse katkestajaid kool kui selline ei tõmba, tuleb leida teisi võimalusi, kuidas neid aidata.“

Üheks lahenduseks on tema sõnul mitteformaalne haridus, mille kaudu on võimalik pakkuda tõhusaid alternatiive õpingute katkestajate oskuste ja teadmiste arendamiseks. Pihor märkis näiteks noortekeskuste juures saadud meeskonnatöö ja projektijuhtimise kogemust ning suhtlemisoskust.

Töökohapõhine õpe mujal maailmas laialt levinud

„Tõhusaid tulemusi sujuva ülemineku tagamiseks haridussüsteemist tööturule võib anda töökohapõhine õpe ning koolide ja ettevõtete koostöös toimuv kutseõpe,“ pakkus Pihor.

Pihori sõnul on töökohapõhine õpe mujal maailmas väga levinud. Ta tõi näiteks, et Saksamaal osalevad selles 51 protsenti põhihariduse omandanud õpilastest. Samal ajal kui Eestis on see vaid 0,5 protsenti.

Tema sõnul mõjutab just esmane sisenemine tööturule inimese võimalusi sobiva töökoha ja töötasu leidmisel kogu edasises tööelus. „Hea töökoht on aga parim viis sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks,“ tõdes Pihor ja lisas, et täna tehtud valikud kujundavad noorte tulevikku.

Allikas: Madala haridustasemega noortel on suurem risk jääda töötuks, Delfi