PRAXISe teaduri Tiina Annuse sõnul pakub uuring välja kutseharidusekorraldamiseks sellise lahenduse, mis tagaks kutseõppeasutuste võrgu ruumilise arengu nii, et õpilaste arvu vähenemist arvestades oleks kindlustatud ühiskonna vajadustest lähtuv koolituse kvaliteet, koolituse kättesaadavus, piisavalt paindlikult arvestatud õppijate huvid ja võimeid.

Minister Toivo Maimets rõhutas, et uuringu tulemustest lähtuvalt peab riik kutsehariduse korralduses hakkama tegema otsustavaid valikuid. “Vastasel korral ei täida riik oma rolli hariduse juhina, kutsehariduse positsiooni haridusmaastikul tuleb tugevdada,” lisas minister.

Haridus – ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Andres Pung ütles uuringu tulemusi kommenteerides, et tegemist on väga põhjaliku ja analüütilise dokumendiga, mis saab kindlasti olema üheks lähtekohaks kutsehariduse arengukava koostamisel aastateks 2005 – 2008. “Olukorras, kus õppurite arv väheneb aastani 2016 neljakümne protsendini praegusest arvust ja kiiresti muutuv tööturg esitab pidevalt uusi väljakutseid on selge, et vanamoodi ei saa jätkata ka kutsehariduses” rääkis Pung. Pung lisas, et kutsehariduse arengukava hakkab koostama töögrupp, kuhu kaasatakse tööandjate, koolide, ametiliitude ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Uuringuga on võimalik tutvuda Haridus – ja Teadusministeeriumi kodulehel.

Allikas: PRAXISe uuring: kutsehariduse korraldus vajab põhimõttelisi muutusi, Haridus- ja teadusministeerium