Kui seni on Praxis korraldanud Norra raha toel sooteadlikkuse koolitusi õpetajaile ja õpetajaks õppivatele tudengitele, siis nüüd on käes koolijuhtide kord. Esimene, koostöös TÜ haridusteaduste instituudiga 1. novembril Tartus toimunud koolitus „Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas?” polnud väga rahvarohke, kuid 16. novembri Tallinna koolitusele on end kirja pannud juba rohkem haridusjuhte.

„Kui õpetajaid koolitasime, tuli välja, et nad teevad sooteadlikkusega seoses väga vahvaid asju ja tahaksid rohkemgi teha. Neid aitaks, kui ka juhtkond oleks teadlik ja sooteadlikku lähenemist saaks eri tasemel ühtlustada,” selgitasid koolituse läbiviijad, Praxise haridusekspert Eve Mägi ja soolise võrdõiguslikkuse ekspert, TÜ soouuringute lektor Helen Biin.

Praxise 2015. aasta uuringust tuli välja, et sooteadlikkus on kohati väga madal, aga õpetajail on teema vastu huvi.

„Teema on oluline,” sõnas Biin. „Meil on segregeerunud tööturg, Euroopa suuremaid, meie naised on kõvasti haritumad, aga saavad meestest keskmiselt 30% vähem palka. Mehed elavad vähem kui naised, nad on stressis ega käi arsti juures. See kõik on osaliselt seotud hoiakute ja normidega, mis meil on, ja saab alguse kodust ja lasteaiast.”

Kas edaspidi räägime koolis vaid õpilastest ja sugude eripära kaob ära?

„See on suurim hirm ja stereotüüp, mis teemaga kaasneb, ja sageli seda küsitaksegi. Seepärast räägimegi koolitustel stereotüüpide vaatenurgast,” vastas Mägi. „Meie eesmärk pole ühtlustada eri gruppe halliks massiks, pigem lähtuda igast inimesest, tema võimetest, huvidest ja soovidest, mitte sellest, kas ta on tüdruk või poiss. Kui poiss tahab meditsiiniõeks õppida, las ta teeb seda.”

sooline-vordoiguslikkus-2013

Allikas: Kuidas murda soostereotüüpe?, Õpetajate Leht