Riigireformi Radaril valmis maikuus juhtumikommentaar haiglate võrgustumise kohta.

Riigireformi Radar on Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxise ühine algatus, mis monitoorib riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele soovitusi.

Loe analüütikute kommentaari haiglareformile SIIT.

Ekspertrühma peamine järeldus haiglavõrgu reformi kohta oli, et reformimisel ei ole võimalik korraga saavutada kokkuhoidu, kvaliteedi tõusu ja kättesaadavuse parandamist. Seetõttu on eriti oluline, et valitsus seaks haiglavõrgu korrastamisele selge ja ambitsioonika eesmärgi ja rõhuasetuse.

Praxise tiimi (Hille Hinsberg, Riina Sikkut ja Rauno Vinni) esindav Hille Hinsberg ütleb küsimustele vastates, et lisaks haiglavõrgule on ekspertide fookuses ka sotsiaalministeeriumi allasutuste funktsionaalne analüüs ja võimalikud muutused valdkonnas.

Miks te just haiglavõrku analüüsida võtsite? 

Radar hoiab kõigil valdkondadel silma peal, aga riigireformi eesmärkides on haiglate võrgustumine kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tagamise all ka eraldi välja toodud, sh peaministri poolt. Samasugune eraldi teema on näiteks koolivõrk (ametlikus keeles haridusteenuse kvaliteet ja kättesaadavus)

Kas valminud kommentaari saadate te ka näiteks sotsiaalministeeriumile või haigekassale? 

Haiglavõrgu kommentaar on pigem toimuvate protsesside tausta avav. Üldist infovahetust peame riigihalduse ministriga ja Radaris ilmuval hoiavad valdkondlikud ministeeriumid silma peal (nt minister Ossinovski vastas HIVi kommentaarile).

Kogume mõistagi infot kõigist allikatest, sh ka ministeeriumitest, aga kommentaare otseselt ei kooskõlasta.

Millist mõju te tehtud kommentaarile ootame? 

Radaris tehtud soovitused on tähelepanu juhtimine asjaoludele, mida riigireformi elluviijad peaksid silmas pidama. Kui nende soovituste üle arutatakse, neid arvesse võetakse või kasvõi nende kaalumisel (aga teisiti otsustamisel) tehakse paremad otsused, siis on Radar oma oodatud mõju saavutanud.

Oleme seda senise tegevuse jooksul ka vahetult kogenud – kuna oleme dialoogis nii riigihalduse ministri ja tema tiimiga, kui vahetame infot näiteks riigikogu riigireformi toetusrühmaga.

Kas plaanite tervisepoliitika kohta veel kommentaare? Näiteks ministeeriumi allasutuste ühendamise kohta?

Sotsiaalministeeriumi allasutuste funktsionaalne analüüs ja võimalikud muutused valdkonnas on Radari fookuses, samuti võib-olla kommenteerime esmatasandi tervisekeskuste rajamist.

Allikas: Hille Hinsberg: kui radari soovitused viivad paremate otsusteni, on oodatud mõju saavutatud, MU