Kui suured ettevõtted koondasid kriisi ajal palju töötajaid, siis kõige väiksemad hoopis värbasid, selgub EASi ja Praxise uuringust “Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused”.

Kuigi viimaste aastate majandusarengu tõttu on töötajate arv Eesti ettevõtetes vähenenud, on VKEdes töötavate inimeste osakaal püsinud aastate jooksul samas suurusjärgus.

Kõige olulisemad muutused on toimunud 1–9 töötajaga ettevõtetes, kus töötavate inimeste osakaal suurenes 2005. aasta 21%-lt 2010. aastal 27%ni. Samuti 100–249 töötajaga ettevõtetes, kus töötavate inimeste osakaal vähenes samal ajavahemikul 16%-lt 13%ni.

“Seega võib eeldada, et suured ettevõtted tõmbasid majanduskriisi tulemusel töötajaskonda olulisel määral koomale ning seadusandlikud muutused ja tööturu meetmed toetasid pigem VKEde loomist,” on kirjas uuringu kokkuvõttes.

Eestis tegutsevatest ettevõtetest 99,9% on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, mille töötajate arv jääb vahemikku 0-249. Nende ettevõtete arengusuundumuste uuringuid on Praxis läbi viinud iga kolme aasta tagant alates 2002. aastast.

Poliitikauuringute Keskus Praxis on sõltumatu mittetulunduslik mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsile, uuringutele ja osalusdemokraatia põhimõtetele rajatud poliitika kujundamise protsessi. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumusi uuris Praxis koos EASiga.

Allikas: Kriisi ajal suured koondasid, väikesed värbasid, Äripäev