Paljude väikese ja keskmise suurusega ettevõtete koostöö piirdub otsese tootmis- või teenusepakkumise ahela partneritega – klientide, tarbijate ja tarnijatega, kirjutab Praxise majanduspoliitika analüütik Risto Kaarna.

Ettevõtted teevad murettekitavalt vähe koostööd teiste ettevõtetega, et vahetada teadmisi, kogemusi või kapitali; erialaliitudega, et seista ühiselt oma huvide eest; teadusasutustega, et luua uut teadmist; ja valitsussektoriga, et suunata poliitikakujundust.

Praxise uuring näitab, et väikeettevõtjad peavad koostööd takistavateks teguriteks soovi säilitada sõltumatus, sobiva koostööpartneri puudumist, info vähesust koostöövõimaluste kohta, koostööga kaasnevat riski, kartust ettevõtte siseinfo levimise ees, kokkulepete saavutamise keerukust ning kohalikku ärikultuuri ning tavasid. Kuid ükski neist takistustest pole ületamatu.

PIkemalt loe tänasest Äripäevast.

Allikas: Koostööpelgus takistab arengut, Äripäev