Täna jätkub Meri hotellis Eesti EQUAL projektide korraldatud rahvusvaheline kevadkonverents „Kas töö teeb õnnelikuks?“.

Konverentsi põhiteemadeks on muutused tööturul, uued töövormid ja riskirühmade kaasamine.

Saare maavanem Toomas Kasemaa leidis oma tervitussõnavõtus, et töö otseselt õnnelikuks ei tee, küll aga pakub läbi eneseteostuse rahuldust.
Sten Anspal poliitikauuringute keskusest PRAXIS käsitles konverentsi esimeses ettekandes muuhulgas flexicurity ehk turvalise paindlikkuse teemat Taani näitel. „Turvaline paindlikkus ei tähenda kindlustunnet mitte konkreetses töökohas, vaid pigem kahe töö vahelisel ajal,“ märkis moderaator Klaas-Jan Reincke.

Hilisemas vestlusringis rõhutas sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janno Järve vajadust uue töösuhete raamistiku järele, tuues põhjenduseks juba viisteist aastat tagasi vastuvõetud töölepinguseaduse sisu vananemise.

Diskussioonis tõstatati vanemahüvitisega kaasnevaid probleeme. Tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Kriisi hinnangul viib vanemapalk noored emad tööturult välja ning raskendab nende tagasitulekut. „Süsteem on veel noor, pole suudetud kõiki aspekte ette näha,“ nentis Kriis.

Samuti ei võimalda reeglid vanemahüvitise saajal lisatasu teenida. Rahvastikuminister Urve Palo käis välja mõtte, et hüvitise summa jääb samaks, kuid selle kättesaamine tuleks hajutada kolme aasta peale. Sellisel juhul saab vanem ise otsustada, millal raha välja võtab ning süsteem loob võimaluse ka tööl käimiseks.

Täna osalevad konverentsilised töötubades, kus koostöös tööturuameti ja sotsiaalministeeriumi spetsialistidega töötatakse välja soovitused riskirühmade tööturule kaasamiseks.

„Tööandja tahab tööd teha tahtvat ja oskavat töötajat,“ kinnitas tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson, kelle sõnul on riigipoolne ülesanne valmistada mitteaktiivsed inimesed ette tööturule minekuks. „Tööandja ei pea selle probleemiga tegelema,“ märkis Ormisson.

Euroopa Sotsiaalfondi alaprogramm EQUAL, mille raames on Eestis rahastatud 13 partnerlusprojekti, tegeleb uute innovaatiliste meetmete väljatöötamisega mitteaktiivsete toomiseks tööturule ja ebavõrduse leevendamiseks.

Allikas: Konverentsil osalejad küsivad, kas töö teeb õnnelikuks, Saarte Hääl