Riigikogu tahab võtta vastu seaduseelnõu, millega neljale parlamendis olevale erakonnale jagatakse veel sel aastal 900 000 eurot oma maailmavaate propageerimiseks. Selleks luuakse erakondade juurde MSAd ehk maailmavaate sihtasutused.

Meile ei tundu mõistlik ei MSAde loomine ega ka see, kuidas seda tehakse. Esiteks, kui varem DASAde nime all välja pakutud sihtasutuste vastu tõusis avalikkuses terav kriitikalaine, lubati kolmanda sektoriga konsulteerides asja parandada, ent kolmekuise konsulteerimise tulemusena pole vabasektori arvamusega arves-tatud. Poliitikauuringute keskuse Praxis juht Annika Uudelepp ütleb otse, et riigikogu on eksinud kaasamise hea tava vastu, mille ta ometi ise heaks on kiitnud. Tulemus: eelnõus on DASAd MSAdeks ümber nimetatud. Ei muud.

Teiseks, kui erakondadel on Eestis keelatud saada annetusi juriidilistelt isikutelt, siis MSAdel on see lubatud. On siiski suur oht, et erakonnad ei suuda kiusatusele vastu panna ja maailmavaate arendamise kõrval lööb lokkama parteide varjatud rahastamine.

Kolmandaks, MSAdel on lubatud vastu võtta ka annetusi välismaalt. Igasuguste «kolmandik sulas» ja «tundmatuks jääda sooviv Liechtensteini ärimees» stiilis skeemide läbiviimine muutub oluliselt lihtsamaks, kuid kontroll nende üle saab õiguskaitseorganitele tõeliseks peavaluks. Tõsi, siseministrile on pandud kohustus koostada nimekiri organisatsioonidest, kelle annetusi üldse võib vastu võtta, ent on tal selleks üldse pädevust? Ja kas ta on ilmeksimatu? Muide, Venemaalt annetuste vastuvõtmine on üldse keelatud. Annetama kõlbavad vaid EL, Euroopa Vabakaubanduise Assotsiatsiooni ehk ja NATO riikide avalik sektor ja MTÜd-sihtasutused. Ehkki, küll idaraha endale kolmandate riikide ja MTÜde kaudu siia tee leiab, kui vaid soovi on.

Mis loogika see on, et ainult parlamendis esindatud neljal erakonnal on õigus oma maailmavaadet maksumaksja raha eest propageerida?

Allikas: Kas Maša on parem kui Daša?, Õhtuleht