Kodanikualgatuslik seadusloomekeskkond Rahvakogu erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmiseks alustab tööd järgmisel esmaspäeval, 7. jaanuaril. Ettepanekud esitatakse pärast avalikku arutelu riigikogule.

President Toomas Hendrik Ilves ütles oma uusaastatervituses, et demokraatia on pidev töö oma tuleviku nimel, mida ei saa neljaks aastaks parlamendile delegeerida.

“Nii ongi juba nädala pärast, 7. jaanuaril, võimalik teha ettepanekuid erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmiseks Rahvakogu veebikeskkonnas. Kasutage palun seda võimalust. Aktiivselt ja täie kodanikuvastutusega,” teatas riigipea.

Veebikeskkond rahvakogu.ee on loodud ettepanekute kogumiseks ja süstematiseerimiseks, et muuta valimisseadusi, edendada erakondade sisedemokraatiat, peatada sundpolitiseerimist, reguleerida valitute ja valijate suhteid valimistevahelisel ajal ning korrastada poliitika rahastamist, teatas koostöö kogu.

„Eelmise aasta novembris presidendi initsiatiivil Kadrioru Jääkeldris peetud kohtumisel jõudsid parlamendiparteid ja vabakonna esindajad kokkuleppele ühisloomekeskkonna loomises, mis kaasab Islandi eeskujul kodanikkonna demokraatia tervise seisukohalt oluliste seaduste kaasajastamisse,“ ütles Rahvakogu algatusrühma juhataja Olari Koppel.

„Napi kuuga meile laekunud sajad ideed ja ettepanekud, aga ka mullused allkirjakampaaniad ja meeleavaldused on andnud selge signaali, et ärksam osa ühiskonnast pole nõus esindusdemokraatia tänaste korraldusega,“ sõnas Koppel.

Rahvakogu töö on jaotatud nelja etappi: jaanuaris on kõigil võimalik esitada oma ettepanekuid, veebruaris leiab aset kõigi laekunud ettepanekute mõjuanalüüs, märtsis on kavas korraldada üleriiklikke arutelupäevi, misjärel esitab president Ilves enim toetust saanud ettepanekud parlamendile.

Rahvakogu veebikeskkond paikneb aadressil www.rahvakogu.ee, selle tegemistega on võimalik kursis olla ka Rahvakogu Facebooki konto kaudu https://www.facebook.com/Rahvakogu

Ühisloomekeskkonna Rahvakogu algatusrühma kuuluvad Eesti koostöö kogu, analüüsikeskuse Praxis, vabaühenduste liidu EMSLi, Harta12 algatajate, e-Riigi Akadeemia, presidendi mõttekoja ning parlamendierakondade esindajad.

Allikas: Jääkeldrist kasvanud Rahvakogule saab ettepanekuid teha 7. jaanuarist, Delfi