Eestis ametlikul visiidil viibiv OECD peasekretär Angel Gurría rääkis Teaduste Akadeemias toimunud seminaril “Ühiskond vajab sõltumatuid analüüse: OECD roll”, et Eesti ühinemine OECD-ga on kasulik nii Eestile endale kui ka OECD-le.

Gurría sõnul saab Eesti ligipääsu OECD rikkalikule uurimis- ja andmebaasile ning liikmesriikide kogemustele, teised riigid aga saavad OECD kaudu juurdepääsu Eesti väikese avatud majanduse kogemustele.

Gurría, sotsiaalminister Hanno Pevkuri ja poliitikauuringute keskuse Praxis juhi Ain Aaviksoo mõttevahetusel räägiti ka Eesti ühiskonna vananemisega seotud sotsiaalprobleemidest.

“Me saame rääkida eestlastele, mida kõik teised ümberringi teevad, ning mis töötab ja mis ei tööta. Ja siis saavad eestlased ise otsustada, mida ette võtta,” rääkis Gurría.

Gurría sõnul vajavad vananeva elanikkonnaga riigid immigrante. Ta ütles, et OECD on 30 aasta vältel migratsiooni uurinud ning igal aastal selle kohta raporti avaldanud, ning nentis, et mõnes riigis on migrantide teise põlvkonnaga palju suuremad probleemid kui esimesega, mis tähendab migratsioonipoliitika täielikku läbikukkumist.

Gurría rääkis, et OECD kaardistab riikide tööturgu, migratsioonivooge, haridusprobleeme, õpetajate kvaliteeti jne, saades iga riigi kohta väga täpse informatsiooni, mille alusel on võimalik töötada välja tõhusad meetmed migrantide integreerimiseks.

Vastuseks küsimusele, millal ühineb OECD-ga Venemaa, kes sai, nagu Eestigi, liitumiskutse kolm aastat tagasi, ütles Gurría, et Venemaal kulus üle poolteise aasta, et alustada liitumisprotsessi, ja et esmane tingimus on, et kõigepealt peab Venemaa ühinema Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO). “Liitumise kiirus sõltub Venemaast,” ütles ta.

Allikas: Gurria: kasu Eesti ühinemisest OECD-ga on mõlemapoolne, ERR