Kolmandik uue perioodi Euroopa toetusrahadest läheb haridusse, tööhõivesse ja sotsiaalse kaasatusega seotud teemadesse.

Poliitikauuringute keskuse Praxis juhatuse esimees Annika Uudelepp rääkis „Aktuaalsele kaamerale“, et koolihariduses oleme maailma tipus, kuid täiskasvanuõppe osas eestlased silma ei paista ning selles vallas võiks uuel eelarveperioodil senisest enam eurotoetusi kasutada.

Poliitikauuringute keskus Praxis märgib, et meie Euroopa Komisjonile esitatud partnerlusleppes ja rakenduskavas on näha, et üle kogu Eesti, eriti äärealadel on kavas palju ära teha.

Annika Uudelepa sõnul ei tehta euroraha eest enam ükskõik mida, vaid fokusseeritakse töökohtadele ja elukeskkonnale. Uudelepal on hea meel näha, et sel korral on suur rõhk Ida-Virumaal.

Kitsaskohaks võib aga kujuneda kohalike omavalitsuste suutlikkus. Uudelepp rõhutas selles kontekstis haldusreformi tähtsust, ehkki eurorahadega seda ära teha ei saa.

Uudelepp selgitas, et uuel eurorahaperioodil on oluline ka töövõimetuse reformi lõpuni viimine. Samuti on tähtsad haridus- ja tervishoiureform, mis ei tohiks pooleli jääda.

Kokku on perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu struktuurifondide eelarve 3,5 miljardit eurot ning koos põllumajanduse otsetoetustega saab Eesti ühtekokku 5,9 miljardit eurot.

Allikas: Euroopa toetusraha investeeritakse inimestesse , ERR