Poliitikauuringute keskuse Praxis hariduspoliitika analüütiku Mihkel Nestori hinnangul saab õiglase ülevaate õpetajate palgatasemest maakonniti, kui seda kõrvutatakse ülejäänud kohalike tippspetsialistide teenitavate rahanumbritega.

«Madal palk on tõepoolest suhteline mõiste. Väikevalla vanempedagoog, kes kuus üle 800 euro teenib, võib kohalikus mõistes elada suhteliselt hästi. Tema Tallinna kolleeg peab sama palgasumma eest toime tulema aga oluliselt kõrgema elukallidusega,» rääkis Nestor.

«Probleem tekib siis, kui väikevalla pedagoog lõpuks pensionile otsustab jääda, sest riigi äärealadele uue õpetaja leidmisel ei konkureerita enam maakonna, vaid riigi piires.»

Tema sõnul on õpetajate palga tõstmine on poliitiline otsus – kui ollakse rahul hetkeolukorraga, ei ole palgatõus vajalik, kui aga soovitakse õpetaja ametisse leida uusi andekaid inimesi, on see möödapääsmatu.

«Teiselt poolt on palkade võrdlemisel oluline arvesse võtta konteksti – ametite liigitamisel arvestatakse õpetajad tippspetsialistide hulka. Kui võrrelda õpetajate palkasid tippspetsialistide keskmisega, oleks ilmselt võrdlusbaas teine.»

Riigi tõrksus täna õpetajate palku tõsta on Nestori sõnul mõistetav – Eesti koolivõrk on liiga suur ning lisaraha ei motiveeriks linnu-valdu kokkuhoiule.

«Arvestades koolide liit(u)mise praegust tempot ning õpetajaskonna vananemist ei ole palgatõusuga võimalik aga ka lõpmatuseni venitada.»

Rahandusministeeriumi statistika kohaselt teenisid praegu 20-protsendist palgatõusu nõudvad õpetajad tunamullu kõikjal peale Harjumaa piirkonna keskmisest kõrgemat palka.

Allikas: Ekspert: õpetajate palka tuleb kõrvutada teiste tippspetsialistidega, PM