Riigikogu sotsiaalkomisjoni rahvastiku tervise teemalisel avalikul istungil osutati tähelepanu, et majanduskriis võib halvendada laste ja noorte tervist pikemas perspektiivis, kui nendele pakutavaid teenuseid kärbitakse.

Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse sõnul soovitavad soomlased tungivalt õppida nende kogemusest lama ajal: «Soomlased ütlesid aastaringi: õppige meilt ja jätke kriisi ajal lastega seotud keskkond puutumata, ärge vähendage lastele mõeldud teenuseid. Nemad lama ajal vähendasid kulusid ühtlaselt igal pool, ka lasteaedades-koolides,» rääkis Jesse.

Tagajärjeks oli see, et tõusis käitumishäirete ja kooliprobleemide hulk neis vanuserühmades.

«Mis teeb lapsed eriliseks – nad tajuvad vanemate muret ja ebakindlust kodus, kui siis ka kooli- või lasteaiakeskkond ei paku turvalisust, seal on frustreerunud õpetajad ja jutt rahapuudusest ning on vähenenud võimalused – see omab lastele pikaajalist mõju,» kinnitas Jesse.

«Täiskasvanud taastavad oma sotsiaalsed võrgustikud ruttu, aga lapsed oma turvasüsteeme nii kiirelt ei taasta. Seega tasuta koolitoit, tasuta huvitegevus ja haiguste ennetuse teenused on väga olulised.»

Ka Praxise juhatuse esimees Ain Aaviksoo rõhutas, et lapsed tuleb seada prioriteediks: «Mõõdupuu sellest, mismoodi ühiskond väärtustab inimelu, on suhtumine lastesse. See ei tähenda, et hülgaksime vanemaealised, neid ei tohigi niimoodi vastandada. Aga kui hoolimine on tõeline, kandub see süstemaatilistelt ka teistesse valdkondadesse,» sõnas ta.

WHO esindaja Eestis Jarno Habicht soovitas eelkõige tähelepanu osutada laste ja noorte toitumisele, suitsetamisele ja alkoholitarbimisele: «Need on praegu halvenevad trendid. Samuti kasvab ülekaalulisus, seetõttu näeme me lähiajal sellest tingitud suurenevat haiguskoormust.»

Allikas: Eksperdid: lastelt kärpimine tõstab haigestumust, PM