Täna ja homme korraldab Praxis koostöös Tbilisi liberaalse akadeemiaga eestkoste teemalise seminari Tbilisis Gruusia vabaühenduste esindajatele.

Koolituse eesmärk on edendada sealsete ühenduste suutlikkust osaleda poliitikakujundamise protsessis ja eestkoste tegevustes. Projektiga loodetakse anda tõuge ka Gruusia kodanikuühiskonna alusstrateegia koostamiseks, teatas Praxis.

Alates sellest kui Gruusia võttis eesmärgiks euroopaliku ja demokraatliku riigikorralduse saavutamise, on ka Eesti Gruusia arengut aktiivselt toetanud. “Kodanikuühiskonna areng ja selle rolli tähtsustamine eeldab loomulikult eritähelepanu, sest ilma toimiva kodanikkonnata ei ole ka vastutustundlik valitsemine võimalik,” toonitas Eesti suursaadik Gruusias Priit Turk.

“Praxise projekt satub kindlasti väga õigele ajahetkele Gruusia arengus, sest valimiste järgses olukorras tekivad kindlasti ka uued võimalused, et suurendada kodanikuühiskonna kaasatust ja rolli,” märkis Turk ja lisas, et Eesti jätkab arengukoostööd Gruusia kodanikkonna võimekuse tõstmisel vähemalt aastani 2015.

Peamiste probleemidena on Gruusia vabaühendused välja toonud ebajärjepidevust nende kaasamisel ja valituse poolt loodud ja toetatud ühenduste liiga suurt rolli, samuti läbipaistvuse ja informatsiooni puudumist otsuste tegemisel. “Gruusias ollakse mures, et valitsuse vahetusega kipuvad loodud koostöömudelid kaduma ning igakord tuleb uute inimeste tulekuga algusest peale hakata. Samuti on arenguruumi ühenduste omavahelisel suhtlemisel ning kodanikuühiskonna strateegilisel arendamisel,” selgitas koolituse eestvedaja Praxise akadeemia juht Kristina Mänd.

Lisaks teadmiste jagamisele eestkoste plaanimise, mõju hindamise, poliitikakujundamise ning kaasamise teemadel, on seminari üheks praktiliseks väljundiks vabaühenduste eestkoste plaanide koostamine, mille täiendamisega tegelevad osalejad edasi ka pärast seminari.

“Kohtumiste põhjal Gruusia fondide ja valitsuse liikmetega on selge, et Gruusia uue valitsuse liikmed on aga lisaks ühendustega tööle väga huvitatud Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioonist ning sellest tulenenud kaasamise heast tavast, kodanikuühenduste eetikakoodeksist ja kodanikuühenduste rahastamise mudelist, mida praegu välja töötatakse,” lisas Mänd.

Projekti partneriteks Gruusias on Liberal Academy Tbilisi. Tegevusi rahastab välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Allikas: Eesti spetsialistid koolitavad Gruusia vabaühendusi, ERR