Eesti ettevõtete soov teistega koostööd teha on vähene, kuna ettevõtted kardavad kaotada oma sõltumatust, selgub Praxise uuringust.

Nii nagu ka varasematel aastatel, on Praxise väikse ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) uuringu kohaselt tahe omavahel koostööd teha vähene ja peamise takistusena tuuakse välja soov säilitada sõltumatus.

Ligi kolmandik on neid ettevõtjaid, kes leiavad, et praegused rahavarud ei ole piisavad selleks, et tagada ettevõtte jätkusuutlik areng.

Samas ei nähta koostöös võimalust ka oma äritegevuse arendamiseks ja ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks. Lisaks pelgavad ettevõtted, et investori kaasamine tekitab liigseid nõudeid ja kohustusi. Ligikaudu veerand ettevõtjatest pole nõus ka kasumit jagama.

Ometi selleks, et kasutada ära väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi ja sünergiat, on koostöö ettevõtete jaoks oluline.

Uuringu andmetel kuulub 19 protsenti VKEdest mõnda oma tegevusala organisatsiooni, näiteks erialaliitu või mõnda sarnasesse organisatsiooni.

Sagedamini on nende organisatsioonide liikmeteks suuremad ettevõtted. Eeldatavasti tuleneb see sellest, et suuremad tunnetavad rohkem enda mõjujõudu ja usuvad, et suudavad majanduskeskkonda ja õigusruumi koostöö käigus kujundada.

Allikas: Eesti ettevõtted pelgavad koostööd, PM