Veerand Eesti elanikest eelistaks ennast ravida välismaal, sest inimeste seas on levimas arusaam Eesti arstiabi madalast kvaliteedist, selgus poliitikauuringute keskuse Praxis uuringust.

Praxise tervisepoliitika programmi juhi Ain Aaviksoo sõnul usuvad välismaale ravile minna soovivad eestimaalased, et välismaal on arstiabi kvaliteet parem kui kodumaal.

«Ühe põhjusena nimetati välismaa eelistamise põhjusena seda, et Eestis ei ole võimalik ennast teatud haiguste suhtes ravida, mis on iseenesest arusaadav,» ütles Aaviksoo.

Lisaks arvasid küsitletud, et välisriikides on haiglatel paremad tehnilised võimalused inimeste ravimiseks ning üldiselt on arstiabi kvaliteet parem kui Eestis.

Uuringu ühe autori, Maailmapangas tervishoiueksperdina töötava Maris Jesse sõnul on tulemus üllatav, arvestades, et vaid neli protsenti Eesti elanikest on ise või oma tuttavate vahendusel reaalselt kokku puutunud välisriikide tervishoiusüsteemiga.

«Tegemist on emotsionaalse seisukohaga, kuna vaid paar protsenti küsitletutest oli ennast ise välismaal ravimas käinud ning reaalne kokkupuude välimaa tervishoiusüsteemidega enamikel puudub,» tõdes Aaviksoo.

Aaviksoo hinnangul on arusaama välismaise arstiabi paremusest tervishoiutöötajad meedia vahendusel ise kujundanud.

«Oluline on leida vastus küsimusele, kas Eesti arstiabi on ka tegelikkuses halvem kui välismaal,» arvas Aaviksoo.

«Vaadates mõningaid teisi sarnaseid uuringuid näiteks arstiabi kättesaadavuse kohta, kipun arvama, et tegemist on rahva seas levinud väärarusaamaga.»

«Otsustajate jaoks on ehk kõige olulisem uuringu sõnum elanike madalast hinnangust tervishoiuteenuse kvaliteedile ja raviasutustele Eestis,» lisas Jesse.

Uuringu kohaselt ei tee Eesti raviasutused aktiivselt tööd selle nimel, et osutada teenust naaberriikide elanikele, kuigi pooled uuringus osalenud Soome ja Rootsi spa-külastajatest hindasid Eesti tervishoiusüsteemi pakutavat heaks.

Vaid 20 protsenti soomlastest ja rootslastest välistaks enda ravimise Eestis.

Lisaks Jessele osales patsientide liikumise uuringu koostamises möödunud aastal Copterline’i helikopteriõnnetuses traagiliselt hukkunud Ruta Kruuda, kelle mälestuseks asutati Praxise initsiatiivil rahvatervise fond.

Allikas: Eesti elanikud peavad välismaist arstiabi Eesti omast paremaks, PM