Laste arv ja pension on seotud ka juba praegu, kuid see seos võiks olla suurem, ütles poliitikauuringute keskuse Praxis analüütik Andres Võrk.

Võrk rääkis ERR-i uudisteportaalile, et üks lapsevanematest, kes on üles kasvatanud vähemalt kolm last, saab praegu õiguse minna pensionile enne normaalset pensioniiga. Sõltuvalt laste arvust on võimalus pensionäriks hakata 1-5 aastat enne tavapärast iga ning pensionisumma seejuures ei vähene.

Seega saab vähemalt kolme last kasvatanud lapsevanem suurema pensioni kui teised, märkis Võrk.

Samuti maksab riik lapsega kodus oleva vanema eest sotsiaalmaksu sotsiaalmaksukohustuse miinimumsummalt, mis praegu on võrdne miinimumpalgaga. Lisaks maksab riik ka ühe protsendi vanemahüvitise summast teise pensionisambasse, ütles Võrk.

Praegused meetmed pole piisavad

Võrgu sõnul ei ole praegused meetmed piisavad, sest seos laste arv ja pensioni vahel peaks olema suurem. “Praegused meetmed ei anna inimestele piisavalt tugevat signaali ning ei näi olevat piisavad ka õigluse seisukohast. Seega pigem toetan senisest suuremat pensionite sidumist laste arvuga,” kinnitas ta.

“Pensioni suurem seos laste arvuga annaks inimestele selge signaali, et suurema pensioni saab kindlustada kahel moel: kas ise säästes või rohkem lapsi kasvatades,” kinnitas Võrk.

Mitu võimalust

Kõige lihtsama võimalusena, kuidas laste kasvatamist ja pensioneid tihedamalt siduda, tõi Võrk välja, et lapsevanema eest makstavat sotsiaalmaksu võiks arvestada miinimumpalga asemel näiteks keskmiselt palgalt. “Sellisel juhul oleks lapsevanema pensionikindlustuskoefitsient pensionile jäädes suurem ja ka pension suurem,” selgitas ta.

Teine võimalus oleks maksta pensionäridele laste arvust tulenevalt lihtsalt rohkem. “Erinevus on eelkõige selles, kes sellest kasu saama hakkavad. Kas praegused noored, kes alles hakkavad lapsi saama, või juba ka pensionieelses eas olevad inimesed? Samuti, esimesel juhul saaks kasu üksnes ema, kuna reeglina on tema lapsehoolduspuhkusel, teisel juhul saaksid kasu nii ema kui isa,” sõnas Võrk.

Võrk pakkus välja kaks asja, mida pensionisüsteemi parandamiseks võiks teha: “Esiteks, tõsta lapsega kodus oldud perioodi eest pensionikindlustusekoefitsiendi väärtust. See tõstaks tulevast pensioni eelkõige naisel ja selle efekt ilmneks alles kauges tulevikus. Teiseks, tõsta pensionile jäävatel inimestel – näiteks alates aastast 2017 koos pensioniea tõusuga – pensioni sõltuvana kasvatatud laste arvust. Selle mõju avalduks varem,” märkis ta.

Allikas: Võrk: laste arv ja pension võiks olla tihedamalt seotud, ERR