Analüütikute hinnangul on koalitsioonilepe sisult ootuspärane ja paremerakondade programmiliste lubaduste kõrval on sotsiaaldemokraatide ideed väga varju jäänud.

Nõrk on leppe tervisepoliitika osa, samuti pole sõnastatud eurole ülemineku kava, vahendas Aktuaalne kaamera.

Tallinna ülikooli politoloogia õppejõud Tõnis Saarts ütleb, et Reformierakonna näoga
koalitsioonileppes on sotsiaaldemokraadid väga nõrgalt esindatud. Originaalseid ideid on leppesse andnud aga eelkõige rohelised, kes nüüd küll mängust välja on jäänud. Lepe jätab õhku mitmeid vastuseta probleeme.

“Näiteks tervishoiupoliitikas kasvõi HIV. Seal on seda poole sõnaga ainult mainitud, ometi probleem on väga terav,” ütles Saarts. “Kutsehariduse prestiiž. Kodanikuühiskond. Osalus. Euro – ei ole näha mehhanisme, mis abistaksid eurole üleminekul.”

Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing hindas lepet rahuldavaks ja täidetavaks hea majandusarengu korral. Josing ütles, et leppes lubatud aktsiiside ajastamisega pole suuri võimalusi euro tulekut kiirendada. Samas ei heida ta ette seda, et lähiaastail maksualanduste ja mitmete toetustega lisaraha tarbimisse suunatakse. Neist loobumine ei tooks eurot ikkagi.

“Lähema kahe aasta jooksul ei oleks Eestil lootust euroga liituda, sest euroga liitumisel arvestatakse inflatsioonikriteeriume ja need on Eestis praegu kiire majanduskasvu tingimustes niivõrd kiired, et euro osas lähemast kahest aastast pole midagi rääkida,” nentis Josing. “Ta on kaugem eesmärk 2010-2011.”

Uuringukeskuse Praxis hinnangul on koalitsioonileppes palju tähelepanu pööratud perepoliitikale, tööpoliitikas olulisi muudatusi ei lubata ja tervishoiuprobleemid on täiesti vaeslapse osas.

“Kui me räägime näiteks tervishoiuteenuste kättesaadavusest või elanike terviseseisundi parandamisest ja eluea pikendamisest, siis konkreetseid uusi ja sisulisi meetmeid ei ole,” leidis Praxise juhatuse esimees Ain  Aaviksoo.

Aaviksoo ütles, et perepoliitikas on vanemahüvitise laiendamisest olulisemgi lapsetoetus alates kolmandast lapsest, mis vähendab vaesust paljulapselistes peredes.

Allikas: Analüütikud: koalitsioonileppes on SDE ideed varju jäänud, ERR